Z jakimi bolączkami zmagają się osoby niepełnosprawne, w jaki sposób mogą rozwiązać problemy i zmierzyć się z przeciwnościami losu? Na te i inne pytanie odpowiedzieli w piątek, 11 października uczestnicy II Suwalskiego Konwentu Osób z Niepełnosprawnościami, organizowanego przez Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami i Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów.

Tematami poruszonymi podczas tegorocznego konwentu były m. in.: mieszkalnictwo wspomagane – mieszkania dla osób z niepełnosprawnością oraz wspomaganie wytchnieniowe dla członków rodzin osób niepełnosprawnych. Zaproszenie do udziału członków Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami to także okazja, aby porozmawiać o dobrych praktykach wdrożonych już w Białegostoku.

Urszula Duda, dyrektor NTSP „Bajka” w Suwałkach, której organem prowadzącym jest Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów o problematyce konwentu: 

Rafał Gawkowski, wiceprezes Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami o dobrych praktykach:

II Suwalski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami w NTSP Bajka w Suwałkach

Leave a Reply