Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza do udziału w lokalnym konkursie „Suwalskie Barwy Wolontariatu 2019″ pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk.

Konkurs jest okazją, aby pokazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego oraz w sposób szczególny podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej, osób korzystających z ich pomocy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny na obszarze Suwałk.

Podsumowanie konkursu nastąpi 3 grudnia 2019 r. podczas Podlaskiego Forum Wolontariatu, w trakcie którego 10 laureatów otrzyma specjalne statuetki i dyplomy, wręczone przez Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza.

Kandydatów do konkursu należy zgłaszać listownie, osobiście lub pocztą elektroniczną (skanem):

Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT

16-400 Suwałki, Ul. Noniewicza 91, Tel./fax. 87 565 02 58, wolontariat@pryzmat.org.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ

Do dnia 25 listopada 2019 r. do godz. 16. (Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do Organizatora konkursu).

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na specjalnym formularzu zgłoszeniowym dostępnym na www.pryzmat.org.pl

Dla każdego kandydata należy wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 3 stronach.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze mieszkający lub działający w Suwałkach. Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie pieczęcią i podpisem przez przedstawiciela organizacji lub instytucji, który może zaświadczyć o działalności wolontariusza.

Szczegółowych informacji udziela Anna Ruszewska – kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu i Wiceprezes Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT.

Lokalny konkurs realizowany jest w ramach zadania „Partnerstwo dla wolontariatu”,  finansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu „Korpus Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030″.

Dodaj komentarz