Suwalczanie zdecydowali, jak będzie nazywał się system roweru miejskiego nad Czarną Hańczą. W przeprowadzonej sondzie zwyciężyła nazwa SUWER, która otrzymała 494 głosy. Drugi był Wigierek i otrzymał tylko 11 głosów mniej. Te dwie propozycje toczyły ze sobą walkę do ostatnich godzin głosowania. W sumie w ankiecie oddano 1751 głosów.

Znane są już również wyniki konsultacji społecznych na lokalizację stacji rowerowych. Zmieni się lokalizacja jednej ze stacji w południowej części Suwałk. Trzecie miejsce zajęła nazwa Suvelo, otrzymując 140 głosów. Autor nazwy SUWER otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł.

Konsultacje dotyczące lokalizacji stacji miejskiego systemu roweru publicznego w Suwałkach trwały do 26 listopada. Suwalczanie wyrażali swoje zdanie, aby system został jak najlepiej dopasowany do potrzeb potencjalnych użytkowników.

W trakcie konsultacji wskazano lokalizację 12 stacji rowerowych wraz z mapą miasta z zaznaczeniem wszystkich stacji oraz każdej z osobna. Liczba stacji nie uległa jednak zmianie. Wśród zgłoszonych uwag znalazła się propozycja lokalizacji jednej ze stacji w okolicach Parku Naukowo-Technologicznego – została odrzucona, ponieważ w tamtej części miasta nie ma podmiotów generujących ruch rowerowy. Inna uwaga dotyczyła lokalizacji stacji przy dworcu PKS – ta również została odrzucona ze względu na jej lokalizację zbyt blisko stacji nr 7 na ul. Sejneńskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną, naprzeciwko Domu Studenta PWSZ), natomiast stacja na parkingu PWSZ położona byłaby zbyt blisko stacji nr 8 na ul. Noniewicza (na placu M. Konopnickiej).

Dodaj komentarz