Nowa, proponowana, wersja herbu Suwałk wzbudziła w ostatnim czasie wiele dyskusji. Mieszkańcy miasta wystosowali nawet petycję do prezydenta Suwałk, domagając się wyjaśnień i pozostawienia herbu w dotychczasowej wersji. Tego tematu dotyczyło czwartkowe (9 stycznia) spotkanie w Ratuszu.

Jak na początku spotkania zaznaczył Czesław Renkiewicz, prezydent Suwak – zmiana herbu jest konieczna – dotychczas obowiązujący i używany symbol nie został zaakceptowany przez Komisję Heraldyczną, a więc – jak sytuację określił prezydent – był wykorzystywany “nielegalnie”. Problem w tym, że nowa wersja – z aprobatą członków komisji – nie podoba się mieszkańcom.

Nie dla nowego herbu Suwałk. Do Ratusza wpłynęła petycja (audio)

Nie chcą nowego herbu miasta (petycja)

Okazuje się, że sprzeciw mieszkańców niewiele do sprawy wnosi, ponieważ jak uważają specjaliści – zmiany szczegółów herbu są możliwe – ale “czas działa na naszą niekorzyść”. Jednym z uczestników spotkania był Robert Fidura, heraldyk, który opracowywał herb Suwałk wraz z innymi ekspertami. Fidura tłumaczył, że głównym problemem autorów projektu było “przełożenie tego, co jest w okrągłej pieczęci do tarczy herbowej”. Z efektu “przełożenia” niezadowolony był Sławomir Filipowicz z Archiwum Państwowego w Suwałkach, który zaznaczył, że autorzy nie pokusili się o zrozumienie alegorycznego sensu wspomnianej XVIII-wiecznej pieczęci, przez co gesty świętych na nowych herbie są niezrozumiałe (wzniesiona ręka św. Romualda).

Robert Fidura, powołując się na swoje doświadczenie, przyznał, że wprowadzenie zmian w nowej wersji jest możliwe, ale będą to tylko zmiany kosmetyczne w: rysach twarzy świętych, projekcie szat (odsłonięcie nogi św. Rocha), korekcie kształtu psa i trójwzgórza, na którym posadowiony jest krzyż kongregacji Monte Corona. Trójwzgórze musi jednak pozostać w nowej formie – dotykając krawędzi tarczy herbowej. Zmianie nie ulegną również gesty świętych.

Głos w dyskusji zabrali radni, pytając o możliwości korekty i konieczność zmiany herbu.

Fot. Niebywałe Suwałki

Dodaj komentarz