Co prawda maluchy do nowej placówki w Suwałkach uczęszczają od ubiegłego tygodnia, ale symboliczne otwarcie trzeciego żłobka miejskiego, zrealizowanego ze wsparciem środków z programu Maluch +, odbyło się dzisiaj, 15 stycznia. Inwestycja pochłonęła ponad 8,4 mln zł, a dotacja wyniosła 2,6 mln zł.

W uroczystości wzięli udział: prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, Zdzisław Przełomiec – przewodniczący Rady Miejskiej oraz Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, a także pracownicy i kierownictwo placówki, a także rodzice dzieci i dziennikarze.

Do trzech miejskich placówek uczęszcza obecnie ponad 300 dzieci. Tylko do żłobka przy ul. Kościuszki – 122 maluchów. Placówka przygotowana jest do przyjęcia również osób niepełnosprawnych (znajduje się tam winda). Nowy żłobek składa się z 8 oddziałów. Na jego terenie znajdują się place zabaw. Obiekt jest monitorowany.

– Aktualnie Suwałkach w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych jest 413 miejsc, a w żłobku miejskim 332 miejsca, czyli łącznie na terenie miasta mamy 745 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 – podsumował prezydent Suwałk, dodając, że rodzice dzieci, które nie dostały się do placówek miejskich, mogą skorzystać z Suwalskiego Bonu Żłobkowego – świadczenia w wysokości 300 zł miesięcznie dla tych, których dziecko/dzieci korzysta/ją z opieki prywatnej placówki.

W latach 2011 – 2019 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miasto Suwałki, na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pozyskało dofinansowanie w kwocie prawie 7 milionów złotych. Wojewoda podlaski przypomniał, że Suwałki bardzo aktywnie korzystają z programów dla najmłodszych, dodając, że miasto jest jednym z dziesięciu samorządów w regionie, które „inwestują” w żłobki i przedszkola.

Fot. Niebywałe Suwałki i UM w Suwałkach

Leave a Reply