Trwa nabór do II edycji Rezydencji im. Marii i Kazimierza Brandysów w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca. O rezydencję ubiegać się mogą pisarze, naukowcy i tłumacze zajmujący się problematyką pogranicza kultur i narodów, tworzący literaturę w językach Europy Środkowowschodniej, bądź też literaturę tę tłumaczących.

Źródło: Pogranicze

Droga, którą Maria i Kazimierz Brandysowie wspólnie przebyli w XX wieku, odzwierciedla tak środkowoeuropejski, jak i polsko-żydowski los ich tragicznego pokolenia. W ich przypadku droga ta wiodła od sympatii socjalistycznych i postaw antyfaszystowskich w okresie międzywojennym, przez wojnę i Powstanie Warszawskie, powojenne zaangażowanie w ideologię komunistyczną, potem antystalinowski bunt i wiarę, że socjalizm można udoskonalać, aż po udział w opozycji demokratycznej, emigrację na Zachód i wspieranie demokratycznej transformacji w Europie Środkowowschodniej.

Poznali się podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim, solidarnie protestując przeciwko gettu ławkowemu. Podczas wojny Kazimierz nie założył opaski z gwiazdą Dawida i ukrywał się po aryjskiej stronie, korzystając z ofiarnej pomocy Marii. Pobrali się po Powstaniu Warszawskim. Ona, historyczka sztuki, została wybitną tłumaczką z języka francuskiego, m.in. powieści Camusa, Robbe-Grilleta i Mirabeau. On poświęcił się literaturze. Dzieło pisarskie Kazimierza Brandysa domaga się ponownego odczytania. Rezonuje z czasem nam współczesnym, stanowiąc upartą, „miesiącami” zapisywaną próbę kształtowania „sposobu bycia”, niepodległego zniewoleniu i kontestującego „nierzeczywistość”, którą propaganda panujących systemów i ideologii usiłuje narzucić społeczeństwu jako jedynie możliwą realność.

Rezydencja im. Marii i Kazimierza Brandysów dedykowana jest pamięci losów jej patronów i całego, reprezentowanego przez nich pokolenia, popularyzacji i nowym odczytaniom dzieła Kazimierza Brandysa oraz wsparciu pisarzy, naukowców i tłumaczy zajmujących się problematyką pogranicza kultur i narodów, tworzących literaturę w językach Europy Środkowowschodniej, bądź też literaturę tę tłumaczących.

Program rezydencji stanowi integralną część działalności Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie. Składają się na niego: 3-tygodniowy pobyt rezydencyjny w Dworze Miłosza w Krasnogrudzie, spotkanie autorskie w kawiarni „Piosenka o porcelanie” oraz otwarta debata poświęcona nowym odczytaniom lub wybranym wątkom z twórczości Kazimierza Brandysa albo udział w dyskusji na temat pogranicza kultur i narodów w Europie Środkowej (jej twórców i głównych motywów ich twórczości). W szerszej perspektywie i w zależności od woli beneficjentów rezydencji, program obejmować może inne niż Krasnogruda miejsca spotkań autorskich i debat, a także publikacje tekstów, przekładów i książek. Pobyt może uwzględniać przyjazd wraz z bliską osobą.

Szczegóły dotyczące samej rezydencji, zasad składania wniosków i sposobu ich dostarczenia do Fundacji “Pogranicze” można znaleźć TUTAJ.

Dodaj komentarz