Nabory wniosków na dopłatę do remontów zabytków, wymiany pieca na nowy oraz inwestycje Rodzinnych Ogrodach Działkowych to miejskie inicjatywy, dzięki którym mieszkańcy Suwałk mogą otrzymać wsparcie na inwestycje. Na ten cel przeznaczono w budżecie Suwałk 400 tys. zł. Niewykluczone, że kwota ta jeszcze wzrośnie.

Dotacje na remonty zabytków

To jeden z najstarszych miejskich programów dotacyjnych. Od dnia 1 stycznia 2020 roku właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta Suwałki mogą ubiegać się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych zabytkach. Wnioski można składać do 15 marca 2020 roku.

Dotacją mogą być objęte: remont elewacji oraz dachu, remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji, dachu i stolarek.

Formularze wniosków na dotacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w Biurze Konserwatora Zabytków w Suwałkach.

Dotacje do wymiany źródeł ciepła

Program w tym roku uległ korekcie. Miasto nie będzie dopłacać już do pieców tradycyjnych opalanych węglem i jego pochodnymi. Ograniczenie to nie dotyczy paliw stałych typu pelet itp.

Termin składania wniosków: 15 lutego 2020 r. – 31 marca 2020 r.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są: osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków (jednorodzinnych i wielorodzinnych) położone na terenie miasta Suwałki.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących zadań:
1) trwałą likwidację systemu ogrzewania, opartego na starym źródle ciepła i jego zmiana na:
a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
b) podłączenie do sieci gazowej
2) ograniczenie zużycia paliwa stałego, poprzez zastąpienie aktualnie używanych starych źródeł ciepła, na nowe źródła ciepła o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i parametrach technicznych, w przypadku, gdy nie istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pok. 210.

Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych

W Suwałkach funkcjonuje 6 ROD-ów: Malwa, im. Jaćwingów, im. Marii Konopnickiej, Malinka, Borówka i Hańcza o łącznej powierzchni ok. 96 ha, na terenie których znajduje się 2371 działek.

Dotacje celowe z budżetu Miasta Suwałk na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek ROD udzielane są od 2017 roku – odbyły się już 3 nabory wniosków. W tym roku w budżecie Miasta Suwałk również przeznaczono kwotę 100 000 zł na ten cel. W marcu zostanie ogłoszony nabór wniosków, który potrwa do maja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj