Zakończyła się już procedura wyborów na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Podczas ostatniego etapu dr Marta Wiszniewska spotkała się z elektorami, by m. in. przedstawić koncepcję funkcjonowania uczelni w najbliższych latach. W wyniku głosowania jednogłośnie (10 głosów za) została wybrana na rektora PWSZ w Suwałkach na kadencję 2020-2024.

Procedura wyborcza rozpoczęła się w lutym od wyboru elektorów (wybory bezpośrednie): po dwóch przedstawicieli każdego z wydziałów, dwóch studentów i dwóch przedstawicieli pracowników administracyjnych. Następnie zgłaszani byli kandydaci na rektora. Wpłynęła jedna kandydatura, którą następnie pozytywnie i jednogłośnie zaopiniował Senat. Rada Uczelni wskazała kandydata, którego ostatecznie wybrało dziesięcioosobowe kolegium elektorów. Tym samym swoją drugą kadencją od 1 września rozpocznie dr Marta Wiszniewska.

W najbliższym czasie wybrany zostanie również Senat PWSZ w Suwałkach nowej kadencji.

Leave a Reply