Urszula Duda, dyrektor Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach otrzymała nagrodę specjalną w konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2019” tygodnika „Newsweek Polska”.

Nagroda została przyznana za: wieloletnie działania na rzecz osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz za aktywne wspieranie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie innowacyjnej szkoły branżowej przygotowującej je do pracy, a także za skuteczną współpracę z samorządem, której efektem jest powstanie karty rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w Suwałkach.

W tym roku tytuły Społeczników Roku szczebla regionalnego i ogólnopolskiego otrzymali również: prezes Fundacji dla Somalii – Elmi Abdi; prezes Stowarzyszenia Monopol Warszawski – Janusz Owsiany; Andrzej Górz z Partnerstwa Otwarty Jazdów; a nagrody specjalne, w tej samej kategorii co Urszula Duda: prezes Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy – Zdzisław Kuczma oraz prezes Fundacji „Rehab” – Artur Kolasa.

Konkurs promuje osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych; działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

Więcej o konkursie i dotychczasowych laureatach na stronie: https://www.newsweek.pl/spolecznik-roku

Leave a Reply