Pamela Leończyk, Ignacy Ołów oraz Radosław Krupiński to tegoroczni stypendyści Miasta Suwałki, zajmujący się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Z kolei aż 11 osób, zespołów i instytucji otrzymało od Czesława Renkiewicza, prezydenta Suwałk, jego zastępcy Ewy Sidorek oraz Bogdana Beździeckiego, przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz opieki nad zabytkami.

W Suwalskim Ośrodku Kultury odbyła się w piątek (28 lutego) uroczystość wręczenia zarówno stypendiów i nagród.

Stypendia Miasta Suwałki w dziedzinie kultury w 2020 roku.

Pamela Leończyk otrzymała stypendium na projekt: Film dokumentalny dotyczący społeczności romskiej w Suwałkach oraz jedynej w Polsce romsko-polskiej szkoły podstawowej.

Ignacy Ołów otrzymał stypendium na projekt: Skomponowanie i wykonanie kantaty o Suwałkach.

Trzecim stypendystą Miasta Suwałki w 2020 roku został Radosław Krupiński, który otrzymał stypendium na realizację projektu: „SUWAŁKI 2020 – czas i obraz miasta w fotografii artystycznej” – wystawa fotografii, na której Suwałki zostaną zaprezentowane z perspektywy trzech ostatnich dekad, tj. lat około 1987-2020.

Nagrody zespołowe w dziedzinie kultury.

1.       Laureatem nagrody została Pracownia teatralna – Przytulisko Wyobraźni z Suwalskiego Ośrodka Kultury. W ramach Przytuliska Wyobraźni, działającej pod kierunkiem Mirosławy Krymskiej, pracują cztery różne wiekowo grupy: Teatr Mniejszy od Mikrusa, Mikrus, Teatr Form Czarno-Białych PLAMA oraz Teatr Hybrydowy. Pracownia teatralna – Przytulisko Wyobraźni otrzymała nagrodę za wzbogacanie oferty kulturalnej Suwałk oraz promocję miasta na festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

2.       Kolejnym laureatem została Pracownia Gospel – Suwałki Gospel Choir. Chór działa w SOK pod kierunkiem Anny Szafranowskiej. Tworzy go kilkadziesiąt dorosłych osób – pasjonatów muzyki gospel. Suwałki Gospel Choir otrzymał nagrodę Miasta Suwałki za aktywne uczestnictwo w miejskich imprezach kulturalnych i społecznych oraz zaangażowanie w organizację festiwalu Soulwałki Gospel Workshop.

3.       Laureatem nagrody zostało Studio Dance Academy z Suwalskiego Ośrodka Kultury. Studio Dance Academy prowadzone jest przez Mihaila Nikolova. Tworzą je trzy grupy tancerzy w wieku od 6 do 19 lat. Studio Dance Academy otrzymało nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w dziedzinie tańca oraz promocję Suwałk na imprezach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Nagrody indywidualne.

1. Laureatem nagrody został Karol Gałaszewski. Karol Gałaszewski jest uczniem klasy trzeciej II stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach. Gry na akordeonie uczy się pod okiem mgr Zbigniewa Grzanki.

2.       Kolejnym laureatem nagrody został Sebastian Walento. Sebastian Walento to młody, utalentowany wokalista związany ze Studiem Piosenki „Beciaki”. Jest uczniem suwalskiej Szkoły Podstawowej nr 6.

3.       Laureatem nagrody w dziedzinie kultury został Mieczysław Iwaszko. Mieczysław Iwaszko jest animatorem, nauczycielem i czynnym artystą-plastykiem. Z wielką pasją pracuje z dziećmi i młodzieżą, prowadząc Pracownię Sztuk Pięknych w Suwalskim Ośrodku Kultury.

4.       Nagrodę w dziedzinie kultury otrzymuje Małgorzata Makowska. Małgorzata Makowska to folklorystka, śpiewaczka, muzykantka, animatorka kultury. Od 14 lat zajmuje się ochroną i upowszechnianiem kultury ludowej. Praktykuje śpiew tradycyjny i grę na harmonii pedałowej i basach.

5.       Laureatką nagrody kultury została Ewa Maria Stąpór. Ewa Maria Stąpór jest założycielką Teatru Amatorskiego w Suwałkach „Grupa Kłusowników – Straż Przednia”. Z jej inicjatywy od 2012 roku organizowane są w naszym mieście „Konopnicjańskie Ogrody Sztuki”.

6.       Kolejnym laureatem dorocznej nagrody w dziedzinie kultury została Anna Borkowska. Anna Borkowska jest nauczycielem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. Posiada 29-letni staż pracy. Jest także cenioną pianistką, zapraszaną do pracy w jury konkursów krajowych i międzynarodowych.

Nagrody jubileuszowe Miasta Suwałki

1.       Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe z okazji jubileuszu 20-lecia działalności. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe od początku istnienia prowadzi różnorodne działania mające na celu pogłębienie i popularyzację wiedzy na temat historii, kultury, przyrody, gospodarki oraz aspektów społecznych Suwałk i Suwalszczyzny. Zorganizowało na ten temat kilkadziesiąt konferencji, wykładów oraz spotkań naukowych i popularnonaukowych.

2.       Nagrodę jubileuszową Miasta Suwałki otrzymuje Krzysztof Skłodowski za 20 lat pracy jako kierownik Działu Historii w Muzeum Okręgowym. Krzysztof Skłodowski jest kustoszem dyplomowanym. Jego praca doktorska „Garnizon Suwałki 1921-1939. Relacje wojsko – ludność cywilna” jest aktualnie przygotowywana do druku.

Fot. UM w Suwałkach

1 KOMENTARZ

Leave a Reply