Program „Złota Rączka dla Seniora” został uruchomiony w maju 2019 r. W trakcie trwania na rzecz osób starszych wykonano 1190 usług. Ponowna realizacja zadania rozpocznie się od 24 lutego.

Na ten rok Władze Miasta Suwałki podjęły decyzję o zwiększeniu kwoty na realizację programu do 60 tys. zł, czyli o 20 tys. zł więcej. Nowością jest również obniżenie kryterium wieku do 60 lat dla osób z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną.

Program został uruchomiony po to, aby osoby samotnie mieszkające lub niepełnosprawne mogły zgłosić usterkę techniczną w miejscu zamieszkania. Zgłoszenie zapisywane było na liście wraz z datą i opisem usterki. Następnie dobierany był specjalista w danym zakresie, który kontaktował się z seniorem na podany przez niego numer telefonu i umawiał się na konkretny dzień i godzinę. Usługi wykonywane były według kolejności zgłoszeń, bądź dostępności specjalisty. Koszt zakupu materiału był po stronie seniora, jeśli ten wiedział, co kupić. W przeciwnym wypadku zakupy robił fachowiec, a senior pokrywał później koszty.

Najczęściej zgłaszane problemy dotyczyły: wymiany gniazdek, włączników, montaż listw progowych, smarowanie zamków w drzwiach wejściowych, skręcenie stołu i krzeseł, złożenie szafki na buty, odpowietrzenie kaloryfera, udrożnienie odpływów, a nawet przeskanowanie komputera i usunięcie wirusów.

Leave a Reply