Politechnika Białostocka przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum UNIVERS. To projekt łączący 8 uczelni  z różnych części Europy ukierunkowany na innowacje, rozwój, wymianę dobrych praktyk i mobilność. Celem stworzonego konsorcjum  jest złożenie wniosku w konkursie na Uniwersytet Europejski finansowany ze środków Unii Europejskiej.

W skład konsorcjum UNIVERS wchodzi osiem uczelni: University of Perpignan (Francja), Université of Girona (Hiszpania), University of Lleida (Hiszpania), Technische Universität Chemnitz (Niemcy), University of Ruse (Bułgaria), University of Craiova (Rumunia), Rezeknes Academy of Technology (Łotwa) oraz Politechnika Białostocka (Polska). Liderem konsorcjum jest University of Perpignan z Francji. Wszystkie uczelnie znajdują się na terenach przygranicznych, stąd nazwa konsorcjum “UNIVERS – European Cross Border University”.

Przedstawiciele uczelni w poniedziałek, 3 lutego, w Brukseli podpisali porozumienie o utworzeniu konsorcjum. Politechnikę Białostocką reprezentowali rektor prof. Lech Dzienis; prorektor ds. współpracy międzynarodowej – dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB; prorektor ds. rozwoju – dr hab inż. Joanna Ejdys, prof. PB oraz prorektor ds. kształcenia – dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof. PB.

Przystąpienie Politechniki Białostockiej do konsorcjum UNIVERS stwarza uczelni niespotykane dotąd możliwości, m. in. realizowania wspólnych badań, kształcenia w wymiarze międzynarodowym oraz dostępu do infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej innych partnerów.

Konsorcjum przygotowuje obecnie wniosek projektowy  w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+: “Cooperation for innovation and the exchange of good practices. Knowledge Alliances – European Universities”. Termin składania aplikacji mija 26 lutego br., wyniki poznamy w lipcu. W ramach ogłoszonego naboru zaplanowano utworzenie 24 Europejskich Uniwersytetów. Maksymalna wartość dofinansowania to 5 mln euro.

W ubiegłym roku w pierwszym konkursie powołanych zostało 17 sieci Uniwersytetów Europejskich reprezentowanych przez ponad 100 instytucji szkolnictwa wyższego. Wśród nich znalazło się 5 polskich uczelni: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski.

Dodaj komentarz