Seniorzy z Suwałk, którzy potrzebują zakupów żywnościowych, pomocy np. przy dokonaniu bieżących napraw w domu lub wsparcia psychologicznego, którym brakuje leków, mogą liczyć na organizacje pozarządowe i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Prezydent Miasta Suwałk informuje, iż w związku z sytuacją epidemiczną w celu udzielenia pomocy osobom starszym, samotnym lub z niepełnosprawnością został wyznaczony koordynator – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach tel. 087/562 89 70, e-mail: biuro@mopr.suwalki.pl

Ponadto suwalskie organizacje pozarządowe zgłosiły swoją gotowość udzielania pomocy osobom w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością (nie pozostających w kwarantannie) w zrobieniu zakupów żywnościowych, artykułów higienicznych oraz realizacji recept w aptece (na koszt osoby zgłaszającej).

Są to:

1. Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” w ramach realizacji zadania pn. ”Złota Rączka dla seniora” rozszerza swoją działalność o usługę w zakresie pomocy seniorom w wieku powyżej 70 lat w zakupie żywności i leków. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu  517871124 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00 lub e-mail: zr.senior@wp.pl

2. Hufiec ZHP Suwałki im. T. Lutostańskiego – pomoc w zrobieniu zakupów osobom starszym. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerami telefonów do godz. 20.00:
– 790 617 615
– 515 490 577
– 798 391 491

3. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze” – Suwalski Klub Seniora w okresie 12.03-25.03 (z możliwością przedłużenia terminu) jest nieczynny dla seniorów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. W tym czasie animatorzy i instruktorzy Suwalskiego Klubu Seniora pozostają do dyspozycji Członków Klubu pod numerem telefonu: 799 791 883. Telefon jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach: 10:00-15:00.
Animatorzy i instruktorzy będą telefonicznie:
– udzielać informacji dotyczących obowiązujących zaleceń sanitarnych;
– udzielać wsparcia emocjonalnego;
– po rozpoznaniu sytuacji informować  o pomocy, jaką można uzyskać ze strony właściwych instytucji;
–  przyjmować od osób samotnych, pozostających bez wsparcia rodziny i sąsiadów, zgłoszenia o zrobienie i dostarczenie niezbędnych zakupów: żywności, środków higieny osobistej i zakupów aptecznych. Szczegóły dotyczące robienia i dostarczenia zakupów będą ustalane indywidualnie z potrzebującym. Zakupy są robione na koszt osoby zgłaszającej zapotrzebowanie.

4. Fundacja Ego w czasie autoizolacji oferuje wsparcie telefoniczne oraz mailowe dla osób (seniorów, dorosłych i małoletnich) potrzebujących pomocy psychologicznej związanej z aktualną sytuacją – zagrożeniem pandemicznym. Dyżur telefoniczny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9:00- 14:00 nr tel. 535032190; e-mail: fundacja@fundacjaego.pl

Dodaj komentarz