Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

Autor: Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Właścicielom firm, którzy odczuwają skutki działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, ZUS oferuje pomoc. Jeśli dotknęły ich zatory płatnicze, mniejszy popyt na usługi, zwiększona absencja pracowników, mogą oni skorzystać z uproszczonych możliwości wsparcia. Są to układy ratalne oraz – w przypadku osób opłacających składki na własne ubezpieczenia – umorzenie należności. Z tych narzędzi będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który szczególnie dotkliwie odczuje trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

– Jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Po podpisaniu umowy z ZUS-em, odroczenie może nastąpić za okres od lutego do kwietnia 2020 r. o 3 miesiące. Nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę, a jedynie opłata prolongacyjna – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego. – By odsetki zapłacić za jak najkrótszy okres, wniosek dotyczący składek za luty należy złożyć jak najszybciej – dodaje.

Najpopularniejszą formą wyjścia z długów jest układ ratalny. To rozwiązanie znane jest nie od dzisiaj. Polega na tym, że jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie jest w stanie go spłacić jednorazowo, to może złożyć wniosek o rozłożenie zaległości na raty.

– W tej trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy, mogą skorzystać z zawieszenia realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczony został w okresie od marca do maja 2020 r. i tym samym wydłużyć termin realizacji zawartej umowy o 3 miesiące – informuje Krupicka.

We wniosku przedsiębiorca musi wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową jego firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Wniosek można przesłać za pośrednictwem PUE, wysłać pocztą lub wrzucić do specjalnych pojemników wystawionych w terenowych jednostkach Zakładu.

Zachęcamy, by przed podjęciem decyzji o złożeniu takiej prośby, zasięgnąć porady u doradcy do spraw ulg i umorzeń. Kontakt na stronie ZUS.

Leave a Reply