Do 20 marca trzeba dostarczyć dokumenty rekrutacyjne do suwalskich placówek oświatowych. Najlepiej zapakować je do kopertę, a tę następnie wrzucić do specjalnie ustawionej przy placówce skrzynki.

Rekrutacja do przedszkoli

Do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja elektroniczna do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. Podstawą zapisania dziecka jest wypełnienie wniosku o przyjęcie kandydata w formie elektronicznej oraz złożenie dokumentu wraz z załącznikami (potwierdzeniem spełniania kryteriów naboru) w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Rodzice, którzy wypełnili wniosek o przyjęcie dziecka drogą elektroniczną, a nie dostarczyli jeszcze dokumentów do jednostki pierwszego wyboru, są proszeni o skorzystanie z dwóch sposobów:

1.    Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie www.um.suwalki.pl;
2.    Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do przedszkoli – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentów w przedszkolu (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila lub telefonicznie.

Rekrutacja do Szkół Podstawowych

Do dnia 20 marca 2020 r. do godziny 15.00 trwa rekrutacja do klas I szkół podstawowych (dotyczy kandydatów spoza obwodu) na rok szkolny 2020/2021. Podstawą zapisania dziecka jest złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice, którzy wypełnili wniosek o przyjęcie do klasy I, a nie dostarczyli jeszcze dokumentów do jednostki, są proszeni o skorzystanie z dwóch sposobów:

1.    Wysłać skan wniosku i skany pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach szkół lub na stronie www.um.suwalki.pl;
2.    Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. Przy wejściu do szkół – skrzynka pocztowa, w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenie dokumentów w szkole (skrzynce) rodzice otrzymają na e-maila lub telefonicznie.

Dodaj komentarz