Terytorialsi zapoznawali się z taktyką działań żołnierzy Legion Troop z Pułku Lekkiej Piechoty „The Light Dragoons”. Jest to kolejna wspólna inicjatywa żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Pułku Lekkiej Piechoty „Light Dragoons”. Od kwietnia br. żołnierze tej jednostki pełnią w Polsce służbę w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO.

Terytorialsi byli obserwatorami kursu zorganizowanego dla brytyjskich żołnierzy, na wyposażeniu których znajdują się m.in. przeciwpancerne pociski kierowane Javelin. Poza żołnierzami 1 Podlaskiej Brygady OT w przedsięwzięciu uczestniczyli żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady OT.

Żołnierze WOT mieli wyjątkową okazję zapoznania się z taktyką działania brytyjskich żołnierzy lekkiej piechoty, w tym m.in. technikami patrolowania, prowadzenia posterunków obserwacyjnych, organizowania zasadzek czy maskowania.

Na początku lipca żołnierze „Light Dragoons” odwiedzili Białystok, aby wziąć udział w warsztatach z obszarów m.in. łączności, bezzałogowych statków powietrznych oraz Counter-IED (przeciwdziałania atakom z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych). Brytyjczycy wzięli też udział w obchodach 76. rocznicy akcji „Burza”. Reprezentacja 1PBOT uczestniczyła w półmaratonie w Bemowie Piskim, którego organizatorem był pułk „Light Dragoons”.

Państwem ramowym eFP w Polsce (enhanced Forward Presence – Wzmocniona Wysunięta Obecność) są Stany Zjednoczone. Poza Amerykanami w Bemowie Piskim stacjonują także żołnierze z Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji.

W marcu br. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce zestawów ppk Javelin.

Fot. 1PBOT

Leave a Reply