Reklama

Laptopy i programy edukacyjne trafią do dzieci i młodzieży

Data:

- Reklama -

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Dzięki środkom zewnętrznym zakupiono sprzęt elektroniczny do celów edukacyjnych.

Pozyskane pieniądze zostały przeznaczone na zakup: 169 laptopów z oprogramowaniem (z tego 162 zostanie przekazanych na podstawie umowy użyczenia 100 rodzinom zastępczym i 7 placówce opiekuńczo-wychowawczej), 16 programów rozwijających i edukujących dla dzieci z niepełnosprawnością; 100 szt. urządzeń wielofunkcyjnych (kopiowanie, drukowanie, skanowanie), 3.890 szt.- maseczek, 19.450 szt. – rękawiczek, 234 litrów- płynów do dezynfekcji oraz wyposażenie w placówce opiekuńczo wychowawczej miejsca do kwarantanny lub izolacji dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Leave a Reply

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

Demony wojny znów w Europie odżyły. Włócznie w cieniu agresji na Ukrainę

Tegoroczni laureaci Nagród Prezydenta Suwałk - "Włóczni Jaćwingów" to:...

Rodzice mogą liczyć na dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Rodzicom uczniów szkół podstawowych będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na...

Kolejne obostrzenia od 15 grudnia

Zmniejszenie limitów w restauracjach, kościołach i kinach - tam...
%d bloggers like this: