Któż z nas nie marzy o dobrej pracy, spełnianiu marzeń, własnym mieszkaniu? I właśnie tematowi mieszkalnictwa poświęcony był III Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w piątek, 18 września w szkole „Bajka” w Suwałkach.

W Suwałkach mieszka około 7 tys. osób z różnymi niepełnosprawnościami. Jak dziś podczas spotkania podkreślił Czesław Renkiewicz, prezydent miasta – to duży problem wymagający rozwiązania. Jednym ze sposobów na uzyskanie samodzielności przez osoby z niepełnosprawnością po zakończeniu edukacji jest mieszkalnictwo wspomagane. Przedstawiciele suwalskiego samorządu są na etapie składania drugiego wniosku o dofinansowanie powstania w mieście centrum opiekuńczo-mieszkalnego. To pomysł na niezależne życie dla osób z niepełnosprawnością, a dzięki temu, że współpraca miasta z III sektorem od wielu lat przebiega dobrze – są duże szanse na wdrożenie tego rozwiązania.

Urszula Duda, dyrektor suwalskiej „Bajki” zaznacza, że pokazanie dobrych praktyk z innych miast, np. Konina i innych krajów – tu przodują kraje skandynawskie – to cel tegorocznego konwentu. – Chcemy przybliżyć dobre praktyki, które pomagają usamodzielnić się dorosłym osobom z niepełnosprawnościami. Chcemy mówić o tym, co należałoby zrobić, aby osoby z niepełnosprawnością mogły mieć dobre życie, aby nie zmarnować ich potencjału w postaci dotychczas nabytych umiejętności – podkreśla Urszula Duda, dodając, że celem spotkania jest również stworzenie rozwiązania systemowego, które pomogłoby z miastem wypracować model mieszkań, który w przyszłości mógłby funkcjonować w Suwałkach.

O konwencie mówi Urszula Duda:

Gośćmi konwentu byli: Anna Drabarz – prezes Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, Adam Zawisny z Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, Edyta Antkowiak – ROPS Poznań oraz Wojciech Modrzejewski – kierownik Pomorskiej Farmy Życia dla Dorosłych osób ze spektrum autyzmu, starszy trener samodzielności w mieszkaniu treningowym dla dorosłych osób z autyzmem w Koninie – Program Azymut-Samodzielność.

Adam Zawisny, prócz omówienia definicji mieszkań chronionych i wspomaganych, mówił o dobrych praktykach na świecie i o tym, że mamy ostatnią szansę, aby sięgnąć po środki na inwestycje, ponieważ po 2023 roku ich na ten cel nie nie będzie – znów nadejdzie czas oczekiwania na nową perspektywę finansową UE. Zawisny podkreślił również, że tworzenie mieszkań powinno przebiegać przede wszystkich we współpracy z osobami z niepełnosprawnością, musi bowiem spełniać warunki niezależnego życia. A kto lepiej niż ich przyszli użytkownicy, zdecyduje o ustawieniu mebli, kolorze ścian, czy panujących tam kwestii zasad. – Pozwólmy popełniać innym błędy, aby mogli się na nich uczyć – dodał prelegent.

Uczestnikami konwentu byli nie tylko członkowie stowarzyszeń, ale też pracownicy samorządowych instytucji związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Fot. Niebywałe Suwałki

III Subregionalny Konwent Osób z Niepełnosprawnościami w Suwałkach

Leave a Reply