Niemal 550 studentów po raz pierwszy przekroczy mury PWSZ w Suwałkach. To o około 80 osób więcej niż w ubiegłym roku. Przede wszystkim to osoby z: Suwałk, Olecka, Augustowa, Sejn, Gołdapi, ale też Grajewa, Ełku czy z Litwy.

Artykuł partnera.

Zdecydowanie najliczniejsi będą studenci bezpieczeństwa wewnętrznego oraz pielęgniarstwa (Wydział Ochrony Zdrowia). Dużą grupę stanowić będą też studenci finansów i rachunkowości na Wydziale Humanistyczno-Ekonomicznym oraz budownictwa – na Wydziale Politechnicznym. Ruszają wszystkie kierunki stacjonarne (jest ich aż 16). Na wielu z nich zarówno grupy ranne, jak i popołudniowo-weekendowe. Przypomnijmy, że ta (również bezpłatna) forma studiów to nowość. Zajęcia mogą się tu odbywać w godzinach wieczornych lub popołudniowych oraz w weekendy. To propozycja m. in. dla osób, które pracują.

Studenci starszych roczników zajęcia rozpoczęli już z początkiem października, a studenci I roku wczoraj (20 października) na Wydziale Politechnicznym oraz na kierunku Kosmetologia. Zajęcia praktyczne i laboratoryjne w zdecydowanej większości odbywają się w formie tradycyjnej, czyli stacjonarnie. Pozostałe zajęcia oraz wykłady – w formie zdalnej, z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

Co nowego zaproponowała suwalska uczelnia w tym roku?

Po raz pierwszy studia zaczynają przyszli logistycy! To nowy, kierunek, który wystartował w tym roku. W planach są kolejne – m. in. informatyka, czy turystyka i rekreacja.

Uczelnia wdraża kształcenie XXII wieku, czyli Wirtualną rzeczywistość. W specjalnych goglach studenci poczują się jak kryminolodzy i ratownicy medyczni podczas wypadku masowego, ministrowie finansów, czy prokuratorzy… PWSZ w Suwałkach realizuje projekt wyjątkowy w skali całego kraju, który ma dostosować program kształcenia z wykorzystaniem technologii VR (wirtualnej rzeczywistości). To drugi, największy projekt w historii PWSZ (po Centrum Transferu Technologii). W ramach projektu powstaje m. in.: interaktywna scena zbrodni, symulacja wypadku masowego oraz symulator ewakuacji.

W ramach Dydaktycznych Inicjatyw Doskonałości, czyli przedsięwzięcia za milion złotych (dofinansowanie ministerialne dla kilkunastu Uczelni Zawodowych w Polsce) PWSZ doposaża kolejne pracownie w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt, m.in.: kosmetologię, salę do logistyki i ratownictwa medycznego.

W tym roku zmieni się również… nazwa Uczelni. Już wkrótce, w myśl nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zastąpiona zostanie Państwową Uczelnią Zawodową.

Leave a Reply