To ostatnia w 2020 roku szansa na wstąpienie w szeregi 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed kandydatami są dwie opcje: terytorialna służba wojskowa oraz służba zawodowa. Obie łączy ta sama misja – wsparcie i obrona lokalnych społeczności.

Terytorialna służba wojskowa

Zimowa przerwa w nauce ponownie staje się szansą na rozpoczęcie służby w 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Najbliższe szkolenie podstawowe – skierowane do kandydatów bez złożonej przysięgi wojskowej – zostanie zrealizowane w dwóch turach: 18-19 grudnia br. (m.in. przyjęcie na ewidencję, umundurowanie) oraz 4-17 stycznia 2021 r. (zasadnicza część szkolenia).

Oferta adresowana jest przede wszystkim do pełnoletnich uczniów, studentów oraz pracowników oświaty, ale mogą z niej skorzystać wszystkie osoby, które w wieku 18 – 55 lat, nie były karane oraz przejdą badania lekarskie i psychologiczne. Dla żołnierzy rezerwy pierwsza cześć szkolenia realizowana jest w terminie 18-19 grudnia, a druga w terminie 12-17 stycznia 2021 roku. Projekt zyskał rekomendację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Praktyczne informacje, w tym wsparcie w procesie naboru, udzielają przedstawiciele Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego (tel. 798 607 494). Wnioski o powołanie do służby można także składać za pomocą platformy internetowej ePUAP oraz w Wojskowych Komendach Uzupełnień (w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży i Suwałkach).

Istotą terytorialnej służby wojskowej jest poszukiwanie równowagi między służbą a życiem osobistym i zawodowym. Stąd właśnie inicjatywa wyjścia naprzeciw oczekiwaniom młodych ochotników i dopasowanie terminów szkoleń podstawowych do zimowej przerwy w nauce.

Statystyki potwierdzają, że służba w WOT cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób, co trzeci żołnierz formacji ma mniej niż 25 lat. Młode osoby wstępując w nasze szeregi mają możliwość rozwijania kompetencji, które zdobywają w szkołach i uczelniach.

Dopasowanie terminu szkoleń do przerw w nauce nie zmienia systemu szkolenia przyjętego w WOT. Zwieńczeniem szesnastodniowego szkolenia podstawowego będzie uroczysta przysięga wojskowa. To jednak dopiero początek drogi. Cały cykl szkolenia żołnierzy WOT trwa 3 lata i jest podzielony na trzy etapy: na szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, organizowanych w dni wolne od pracy i nauki, w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym, prowadzonym najczęściej w warunkach poligonowych.

Zawodowa służba wojskowa

Do zawodowej służby wojskowej poszukujemy głównie kandydatów w stopniach od sierżanta do starszego chorążego sztabowego. Oferta dotyczy służby w Białymstoku, Hajnówce, Łomży lub Suwałkach.

Kwalifikacje odbędą się 17 grudnia od godz. 08:00 na terenie jednostki wojskowej przy ul. Kawaleryjskiej 70 w Białymstoku. Podczas kwalifikacji ochotnicy przejdą egzamin sprawności fizycznej, a Ci którzy go ukończą, także rozmowę kwalifikacyjną. Wszyscy kandydaci powinni zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty,
  • książeczkę wojskową,
  • CV,
  • świadectwa potwierdzające wykształcenie,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
  • strój sportowy oraz obuwie na zmianę,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do uczestnictwa w egzaminie ze sprawności fizycznej.

dodatkowo – w przypadku kandydatów z innych służb: pozytywna opinia służbowa oraz akt mianowania na ostatni posiadany stopień.

Dokumentacja powinna być skserowana + oryginał do wglądu. Więcej informacji tel. 723 252 869.

Leave a Reply