Za innowacyjny pomysł i nowatorskie rozwiązanie z zakresu mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki czy automatyki i robotyki – indeks na Politechnikę Białostocką. Ruszyły zgłoszenia do konkursu El-Robo-Mech dla uczniów szkół średnich.

Podstawowym celem konkursu El-Robo-Mech jest docenienie młodych, utalentowanych ludzi oraz popularyzacja nauk technicznych. Uczestnicy mają za zadanie przygotować pracę konkursową, związaną bezpośrednio lub pośrednio z: mechaniką i budową maszyn, mechatroniką, automatyką i robotyką, informatyką stosowaną, energetyką, elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją lub inżynierią biomedyczną. Może to być projekt konstrukcji, program komputerowy, schemat maszyny lub urządzenia wraz z opisem działania, model, publikacja naukowa itp. Opis zgłoszenia konkursowego powinien zawierać wyjaśnienie, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i wyraźnie zaznaczać wkład własny każdego z autorów.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: pierwszym jest przygotowanie prezentacji dotyczącej pracy konkursowej i przesłanie jej do 16 marca 2021 r. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu, zaprezentują swoje pomysły przed komisją konkursową.

Laureaci konkursu uzyskają prawo podjęcia studiów stacjonarnych na dowolnie wybranym kierunku Wydziału Mechanicznego lub Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej z pominięciem konkursu świadectw.

Konkurs El-Robo-Mech organizują Wydział Mechaniczny, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Rada Przedsiębiorców WM i Rada Przemysłowo-Programowa WE.

Leave a Reply