Reklama

Od czego zależy wysokość emerytury osób prowadzących własną działalność gospodarczą?

Data:

- Reklama -

Emerytura dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest liczona według tych samych zasad jak dla każdego ubezpieczonego. Warunkiem nabycia prawa do emerytury według nowych zasad jest ukończenie powszechnego wieku emerytalnego, który od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Dziś z każdej wpłaconej składki, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza emeryturę. Prawo do emerytury uzyskujemy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, ale przyznaje się ją nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożymy wniosek.

– Otrzymanie nowej emerytury nie jest uzależnione od posiadania określonego stażu ubezpieczeniowego, ale staż pracy może mieć wpływ na wysokość świadczenia, szczególnie wtedy, gdy wyliczona emerytura jest niższa od minimalnej gwarantowanej emerytury, a ta od 1 marca br. wynosi 1200 zł brutto. Wówczas, aby ją podwyższyć do kwoty najniższej, konieczne jest udowodnienie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn- informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wysokość emerytury według nowych zasad zależna jest między innymi od kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, opłaconych za okresy po 31 grudnia 1998 r. Dłuższa aktywność zawodowa, a tym samym dalsze opłacanie składek emerytalnych powoduje, że wzrasta kwota składek zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Dodatkowo, kwota kapitału początkowego i składek zapisanych na indywidualnym koncie wzrasta wskutek kolejnych waloryzacji. Ubezpieczonemu, który zdecyduje się przejść na emeryturę w późniejszym wieku, do obliczenia podstawy wymiaru emerytury ZUS przyjmie zatem wyższy kapitał początkowy oraz wyższą kwotę składek. Jednocześnie niższe – z każdym kolejnym miesiącem – średnie dalsze trwanie życia, przez które podzielimy podstawę obliczenia emerytury.

Wysokość tzw. nowej emerytury oblicza się przez podzielenie zgromadzonej na koncie ubezpieczonego kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne przez średnie dalsze trwanie życia.

Średnie dalsze trwania życia ZUS ustala według tablicy obowiązującej w dniu, w którym zostanie złożony wniosek o emeryturę. Jeżeli jest to dla klienta korzystniejsze, ZUS ustali je na podstawie tablic trwania życia z dnia, w którym osiągnął wiek emerytalny, zamiast tablic z dnia, w którym złożył wniosek.

Tablice trwania życia

Tablice pokazują średnie dalsze trwanie życia, wspólne dla kobiet i mężczyzn, wyrażone w miesiącach dla wieku ubezpieczonego. Ogłasza je corocznie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w formie komunikatu. Tablice te stanowią podstawę do obliczenia emerytur na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku kalendarzowego. W 2020 roku średnia dalsza długość życia liczona w miesiącach wynosi 261,5 dla kobiet (60 lat) i 217,6 dla mężczyzn (65 lat).

Znaczenie kapitału początkowego dla wysokości emerytury

Nie jest tajemnicą, że kapitał początkowy stanowi znaczącą część naszej przyszłej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Emerytura zależy bowiem od zwaloryzowanego kapitału początkowego, zwaloryzowanych składek zebranych na koncie emerytalnym oraz średniej dalszej długości życia. Jeśli więc ktoś sporo lat spędził w pracy przed 1999 rokiem, to brak kapitału początkowego znacząco zmniejszy wysokość emerytury.

Wniosek o kapitał początkowy można złożyć w każdym czasie. Nie należy jednak z tym zwlekać i odkładać do osiągnięcia wieku emerytalnego. Trzeba mieć na uwadze, że wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych i można mieć trudności z uzyskaniem dokumentów, szczególnie zaświadczeń o wysokości zarobków.

Im dłużej pracujemy, tym emerytura wyższa

Warto pamiętać, że to my sami mamy wpływ na wysokość naszej emerytury, która uzależniona jest od wielkości zebranych składek i momentu przejścia na emeryturę. Każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego podnosi wysokość emerytury o średnio 8-10 proc. Zasadą jest, że im dłużej pracujemy, tym więcej składek zostaje zapisanych na koncie emerytalnym i więcej razy są one waloryzowane. Po drugie im później idziemy na emeryturę, tym mniejsza jest liczba miesięcy dalszego trwania życia, przez które dzielimy kapitał odłożony na koncie w ZUS.

– Kwotę swojej przyszłej emerytury można poznać bardzo łatwo. Wystarczy skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych jak i również na stronie www.zus.pl Można także udać się do ZUS i zasięgnąć porady u doradcy emerytalnego, który na podstawie informacji zawartych na koncie zrobi symulację przyszłej emerytury. Policzy, o ile będzie ona wyższa, jeśli będziemy dalej pracować, a także doradzi, kiedy najkorzystniej na emeryturę przejść. Poinformuje także czy ZUS ma wszystkie potrzebne do przyznania emerytury dokumenty oraz sprawdzi czy mamy naliczony kapitał początkowy. Prognozowaną wysokość emerytury na bieżący rok może nam wyliczyć również konsultant z Centrum Obsługi Telefonicznej oraz doradca emerytalny podczas e-wizyty po uwierzytelnieniu. Takie wyliczenie może nieco rozwiać wątpliwości i pomóc w podjęciu decyzji o momencie przejścia na emeryturę, tak by cieszyć się z wyższego świadczenia – dodaje rzeczniczka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij:

Reklama

Najczęściej czytane

Przeczytaj więcej
Powiązane

ExMaanam i Szpak – gwiazdy piątkowego koncertu „Przystanek Olecko”

Warsztaty, pokazy, spektakle i koncerty – jak zwykle lipcowy...

Suwalskie Teatr-Akcje poszerzyły program. Festiwal startuje 25 lipca

14 spektakli i performensów, 2 koncerty, 3 pokazy filmowe,...

Do 30 listopada trwa nabór wniosków o 300 plus

Wnioski o świadczenie 300 plus cały czas wpływają do...

Lasy Państwowe wznawiają konsultacje

Ruszają wznowione konsultacje aktualizacji terenów objętych styczniowym moratorium pozyskania...