W Pograniczu trwa cykl warsztatów związanych z litewską krajką zatytułowany „Od narodzin do śmierci. Krajka litewska”. W Pracowni Tkania od maja do grudnia tego roku realizowany jest kolejny program dotowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczestnicy projektu poznają jedną z najstarszych technik tkackich – krajkę. W pierwszej fazie zadania zapoznali się z bogatą historią, wzornictwem, symboliką i różnymi sposobami wykonania krajki. Mistrzynią, która wprowadza w tajniki tej dawnej sztuki ludowej jest Anastazja Sidor z Puńska, która przybliża stare i współczesne tradycje związane z zastosowaniem krajek w obrzędowości, życiu dawnym i współczesnym.

Grupa projektowa, aby pogłębić wiedzę, odwiedziła Muzeum Regionalne w Puńsku, gdzie obejrzała bardzo bogate zbiory krajki litewskiej oraz prace wykonane przez mistrzynię.

Przełomowym etapem zadania stała się nauka tkania. Po rozrysowania plastycznych projektów uczestnicy przygotowywali specjalne krosna do wykonania indywidualnej, wielokolorowej ozdobnej krajki. Prace nad krajką wybieraną oraz tkaną na tabliczkach trwają do dziś.

Projekt zakończy się wystawą wykonanych prac, pokazem dokumentacji fotograficznej i filmowej. Po zakończeniu wszystkich przewidzianych działań, wystawa krajek będzie udostępniana różnym grupom oraz indywidualnym odbiorcom.

Realizacja działań twórczych, spotkań i podróży Pracowni Tkania były możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Leave a Reply