W ramach realizowanego programu „Czyste powietrze” w 2020 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wpłynęło 2600 wniosków, a łącznie w postaci dotacji i pożyczek wypłacono beneficjentom środki w wysokości 48 423 542 zł.

Mieszkańcy powiatów suwalskiego, sejneńskiego oraz augustowskiego złożyli łącznie 544 wnioski, najwięcej z Suwałk (146), Augustowa (111) oraz gminy Filipów (42). Łącznie mieszkańcom tych powiatów wypłacono środki w wysokości 8 012 166 zł, najwięcej w Suwałkach (3 779 964 zł), Augustowie (2 060 245 zł) oraz gminie Filipów (468 857 zł).

WFOŚiGW w Białymstoku dziękuje wszystkim osobom, które złożyły wnioski i skorzystały z ulgi termomodernizacyjnej, a także gminom, które przystąpiły do programu i pomagają mieszkańcom w składaniu aplikacji. Fundusz zachęca też kolejne gminy do podpisywania niezbędnych porozumień. Współpraca z samorządami ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom przystąpienie do programu „Czyste powietrze” i umożliwić załatwienie formalności na miejscu w najbliższym urzędzie gminy, bez konieczności udawania się do siedziby WFOŚiGW w Białymstoku. Pracownicy wyznaczeni przez prezydentów, burmistrzów i wójtów na miejscu pomogą wypełnić i przyjmą wniosek oraz zweryfikują niezbędne dokumenty.

Celem rządowego programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z programu mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie może zostać wykorzystane na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

1 KOMENTARZ

  1. Nie jest to może super dużo ale jest to zdecydowany krok ku czystemu powietrzu. Ja sam również skorzystałem z programu i dzięki dotacji wymieniłem kopciucha na ekologiczny i właściwie bezobsługowy kocioł EEI PELLETS od Kostrzewy, który szczerze polecam!

Leave a Reply