992 mln euro – tyle ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. Podlaskie może również liczyć na wsparcie z Programu Polska Wschodnia, którego budżet to aż 2,5 mld euro oraz kontraktu programowego o wartości 7 mld euro.

Propozycję podziału środków między regionami przedstawił premier Mateusz Morawiecki.  W nowej perspektywie około 60 proc. funduszy z unijnej polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 proc. otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Źródło: Wrota Podlasia

Nowy RPO dla województwa podlaskiego

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na tych samym kryteriach, co poprzednio, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. Województwo podlaskie ma się czym pochwalić, ponieważ jesteśmy na 3. miejscu pod względem euro na mieszkańca. Województwo podlaskie plasuje się z 2. najwyższym stosunkiem wartości RPO 2021-2027 do RPO 2014-2020.

Warto też podkreślić, że kwoty, które teraz są projektowane, zawierają 75 proc. środków dla regionów, a kolejne 25 proc. (ok. 7 mld euro) zostanie podzielone między programy regionalne na późniejszym etapie w ramach kontraktu programowego.

– Cieszę się, że mogę poinformować o sukcesie administracji Samorządu Województwa Podlaskiego. Na nowy Regionalny Program Operacyjny zdobyliśmy w perspektywie 2021 – 2027 prawie miliard euro. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Jesteśmy bowiem na trzecim miejscu wśród regionów pod względem kwoty euro przypadającej właśnie na mieszkańca. I na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartość obecnego programu w stosunku do tego, realizowanego w latach 2014-2020 – powiedział Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego.

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie, to m. in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

Polska Wschodnia będzie kontynuowana

Ale to nie koniec pieniędzy dla naszego regionu. Podlaskie skorzysta również z Programu Polski Wschodniej. Jego kontynuacja to sukces marszałka Artura Kosickiego, który od maja 2019 roku przewodniczy komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i bardzo aktywnie pracował na rzecz zachowania tej formy wsparcia.

– Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest to, że program Polska Wschodnia będzie kontynuowany. Jako przewodniczący komisji ds. Polski Wschodniej w Związku Województw RP wspólnie z jej członkami, intensywnie zabiegałem, zarówno w rządzie, jak i Komisji Europejskiej o to, by program Polska Wschodnia został utrzymany. Udało się! Dziś możemy pochwalić się sukcesem. Polska Wschodnia będzie realizowana. I co więcej – budżet programu został znacząco zwiększony – z 2 miliardów euro do 2,5 miliarda euro. To oprócz programu regionalnego dodatkowe, duże pieniądze na rozwój województwa podlaskiego – podkreśla marszałek.

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów).

Dodatkowe środki

To nadal nie wszystkie pieniądze, na jakie może liczyć nasz region. Kolejnym jest Krajowy Plan Odbudowy, opracowywany przez nasz kraj, by móc skorzystać z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) Komisji Europejskiej, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii.

Do projektu KPO Podlaskie zgłosiło 27 projektów. Ich wartość to ponad 5,5 mld zł. Naszym flagowym projektem jest utworzenie Doliny Rolniczej 4.0, która miałby stać się głównym ośrodkiem kompetencji dla rozwoju specjalizacji województwa podlaskiego – nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, współpracującego z najnowszymi technologiami, opartego na rodzimym know-how. Dolina Rolnicza pozwoliłaby na efektywną współpracę między przemysłami ściśle technologicznymi i rolnictwem w naszym regionie.

Trwają konsultacje

Ile pieniędzy ostatecznie trafi do poszczególnych programów unijnych? O tym zdecydują m.in. konsultacje Umowy Partnerstwa, która jest swego rodzaju kontraktem między rządem polskim a Komisją Europejską. Jej zapisy rzutują na wszystkie działania, podejmowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich.

W ramach konsultacji, od 19 stycznia do 16 lutego, odbędzie się 16 spotkań w regionach. W województwie podlaskim zostało ono zaplanowane 2 lutego 2021 roku. Natomiast uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać online do 22 lutego.

Leave a Reply