Remontem ulicy Paca zainteresowanych pięć firm

0
63

Oferty na modernizację ulicy Ludwika Michała Paca w Suwałkach złożyło pięć przedsiębiorstw, proponujących wykonanie prac za kwoty w przedziale 737 – 898 tys. złotych.

Najkorzystniejsza oferta opiewająca na ponad 737 tys. zł została złożona przez firmę z Olecka. Bez względu na wynik przetargu firma, która go wygra, będzie musiała wykonać prace do 31 lipca 2021 r.

Zakres prac obejmuje remont całej nawierzchni ulicy oraz przylegających do niej parkingów i chodników, które nie zostały wykonane w ubiegłym roku. Oprócz tych robót zostaną zrealizowane m.in. następujące elementy: kanalizacja deszczowa, budowa oświetlenia ulicznego, trawniki oraz nasadzenia drzew o obwodzie pnia minimum 16 cm: jarzębina pospolita – 7 szt., lipa drobnolistna – 7 szt., świerk kłujący – 2 szt.

Leave a Reply