Za kilka dni rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030”. To dokument nakreślający kierunki rozwoju miasta w wielu obszarach, definiujący słabe i mocne strony dotychczas realizowanych działań.

– Projekt Strategii „Suwałki 2030”, który powstał przy aktywnym udziale przedstawicieli środowisk społecznych i gospodarczych oraz przy wsparciu ekspertów zewnętrznych z zakresu planowania strategicznego i rozwoju regionalnego, przygotowujemy w modelu uspołecznionym, z wykorzystaniem szerokich konsultacji społecznych, które ruszą już w poniedziałek (25 stycznia 2021 r.) – informuje Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta Miasta.

Do prac nad nową strategią powołano 3 zespoły, które zajmowały się mieszkańcami, gospodarką i przestrzenią miejską. W strategii znajdziemy ogólnie określone kierunki rozwoju miasta, ale też analizę SWOT, z której wynika m. in., że mimo dużego zaangażowania środowisk i środków słabą stroną Suwałk jest promocja miasta, podobnie jak niezadowalający poziom usług edukacyjnych, niewystarczająca dostępność specjalistycznych usług medycznych, brak dobrze płatnych oraz pozaprodukcyjnych ofert pracy i z drugiej strony – brak kadr na rynku pracy. Wśród największych zagrożeń znajdziemy: kryzys gospodarczy powiązany z pandemią COVID 19; ograniczenia w dostępności do funduszy UE w latach 2021-2027, ale też ograniczenie dochodów miasta, brak zabezpieczenia finansowego z poziomu centralnego, coraz większy udział środków własnych samorządu w finansowaniu zadań rządowych raz z brakiem wschodniej polityki państwa.

Zapoznaj się z treścią projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030.

Uwagi do projektu strategii można zgłaszać tradycyjnie – składając wniosek do Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub wypełniając elektroniczny formularz (link TUTAJ).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj