Ponad 500 tys. euro trzy szpitale w Suwałkach, Olicie i Oranach przeznaczyły na poprawę standardów opieki nad pacjentami. W litewskich placówkach, oprócz szkoleń, pojawił się nowy sprzęt i łóżka szpitalne.

Trzy partnerskie placówki – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Szpital Okręgowy w Olicie i Szpital w Oranach (Litwa) podsumowały wczoraj realizację projektu pn. „Przede wszystkim pacjent – poprawa standardów opieki nad pacjentem na pograniczu polsko-litewskim”. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020. Całkowity budżet projektu to ponad 500 tys. euro, z czego 85% wyniosło wsparcie UE.

Celem projektu było doskonalenie usług na rzecz pacjentów, a został on osiągnięty poprzez doposażenie partnerskich szpitali w nowoczesne łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe i materace oraz sprzęt do dezynfekcji. Personel partnerskich szpitali miał możliwość uczestnictwa w wielu szkoleniach m. in. w dziedzinie sprawnej i bezpiecznej obsługi, opieki nad pacjentem oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Leave a Reply