W 2020 r. Terytorialsi wykonali blisko 1000 godzin lotów z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) „FlyEye”. Z tej liczby 114 godzin to loty przeprowadzone przez operatorów BSP z 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej – w dzień i w nocy, zarówno w ramach lotów treningowych, jak i w ramach wsparcia kryzysowego oraz współpracy z innymi służbami.

Szkolenie operatorów BSP jest wieloetapowym procesem. Żołnierze uczestniczyli m.in. w szkoleniu producenta – firmy WB Electronics oraz w kursach prowadzonych w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Do momentu uzyskania uprawnień loty wykonywali pod okiem instruktorów. Podlascy Terytorialsi pierwsze samodzielne loty wykonali 5 lutego 2020 roku na terenie lotniska Krywlany.

Dane „z powietrza” były też kluczowe podczas akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym z uwagi na powierzchnię objętą pożarem (ponad 5 000 hektarów). To właśnie operatorzy BSP z 1 Podlaskiej Brygady OT byli pierwszymi żołnierzami WOT, którzy wzięli udział w tej największej po 1992 roku akcji gaśniczej w Polsce. Obraz z kamery bezzałogowca pozwalał na ustalenie bieżącej sytuacji, określenie terenów objętych pożarem, kierunków jego rozprzestrzeniania się oraz ocenę skuteczności działań gaśniczych. Te dane były przekazywane bezpośrednio do sztabu PSP.

Loty FlyEye nad Biebrzańskim Parkiem Narodowym trwały także po zakończeniu akcji gaśniczej. Ich celem była ocena skutków pożaru oraz ustalenie czy ogień objął torfowiska.

Terytorialsi nawiązali współpracę także z dyrekcjami pozostałych parków narodowych w regionie. Przełożyło się to na loty nad parkami białowieskim i narwiańskim w celu monitoringu zagrożenia pożarowego.

Operatorzy BSP z 1PBOT, pierwsi w WOT, zadebiutowali na międzynarodowych ćwiczeniach z wojskami sojuszniczymi (Bull Run-20 w czerwcu oraz Masurian Lightninig we wrześniu). W ich trakcie realizowali loty treningowe (dozorowanie terenu) oraz loty na zastosowanie bojowe (wyszukiwanie i śledzenia obiektów). Współdziałanie z Amerykanami i Brytyjczykami było też okazją do wymiany doświadczeń oraz porównania wykorzystywanego sprzętu (BSP: FlyEye, Desert Hawk III i RQ-20 Puma) oraz procedur ich użycia.

Grupa Rozpoznania Obrazowego, w której służbę pełnią operatorzy systemu „FlyEye”, jest w gotowości do monitorowania sytuacji hydrologicznej. W tym celu, za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, nawiązany został kontakt z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

FlyEye to BSP bliskiego zasięgu klasy mini, zaprojektowany do prowadzenia powietrznych działań obserwacyjnych, trudnych, bądź też niemożliwych do zrealizowania przy pomocy innych środków rozpoznania. „Sercem” bezzałogowca jest głowica z kamerą światła dziennego i termowizyjną, która umożliwia prowadzenie działań również w nocy.

Fot. 1PBOT

Leave a Reply