Dzięki ponad 700 tys. zł w Suwałkach zostanie wdrożona usługa door-to-door, skierowana do osób niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami mobilnymi. Obejmie ona m. in. pomoc w transporcie do lekarza lub na wydarzenie kulturalne.

– Przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wniosek zyskał akceptację PFRON i dzięki temu pozyskaliśmy kwotę 722.150,02 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, kupno schodołazu i wózka inwalidzkiego. Dofinansowanie obejmie również koszty osobowe związane z zatrudnieniem ludzi do obsługi zadania – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Usługa door-to-door będzie świadczona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracownicy MOPR pomogą niepełnosprawnej osobie opuścić mieszkanie i przetransportują ją we wskazane miejsce. Ma to wpłynąć na aktywizację sfer: społecznej, zawodowej i publicznej.

Z usług door-to-door, zgodnie z zasadami programu, nie będą mogły korzystać osoby poniżej 18. roku życia, a więc nie będzie możliwe dowożenie dzieci do szkół. Tę usługę – tak jak dotychczas – będzie realizowało PGK Suwałki.

Leave a Reply