Podczas środowej (28 kwietnia) sesji suwalscy radni zdecydowali m.in. o: zmianach w Budżecie Obywatelskim, przyjęciu szeroko dyskutowanego niedawno miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej pierzei ulicy Wigierskiej, ale też wysłuchali wystąpienia na temat gospodarki leśnej. Sporo emocji wywołał temat nowej inwestycji – spalarni spółki Forte.

Radni wysłuchali również informacji na temat stanu epidemicznego w mieście, analizowali realizację Programu „Suwalska Karta Mieszkańca” i włączenie Bursy Szkolnej w do Zespołu Szkół nr 4, ale też zastanawiali się nad powierzeniem prezydentowi uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z systemu roweru miejskiego i pochylili się nad petycję w sprawie monitorowania ulic Antoniego Patli i ulicy Wincentego Witosa.

Jakie tematy pojawiły się na sesji?

Przyszłoroczny Suwalski Budżet Obywatelski zostanie zmodyfikowany – w puli wydzielony będą środki na tzw. Zielony Budżet Obywatelski. Z ogólnej sumy 2,6 mln złotych w wyniku głosowania pieniądze zostaną przeznaczone na: projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł — 100 tys. zł; na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 125 tys. zł — 500 tys. zł; na projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł — 100 tys. zł; projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 125 tys. zł do 900 tys. zł — 1,9 mln zł. Projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego to działania na obszarze publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów, w których znalazły się takie pomysły jak: budowa nowych obiektów zieleni oraz „odświeżenie” istniejących – parków, skwerów i zieleńców, łąk kwietnych, rabat, alejek. Projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego mają być weryfikowane przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach (po uprzedniej konsultacji z Zarządem Dróg i Zieleni w Suwałkach).

Fabryki Forte planują budowę nowej spalarni przy ul. Północnej w Suwałkach. Mieszkańcy sąsiednich terenów obawiają się wpływu inwestycji na środowisko i warunki życia. Samorząd i radni uznali, że najlepszym wyjściem będzie spotkanie mieszkańców z przedstawicielami firmy i rozmowa w formie webinarium.

Temat nie mniej palący – zmiana planu zagospodarowania ulicy Wigierskiej, o której pisaliśmy na wniosek jednej z mieszkanek (patrz artykuły poniżej). Radni zapoznali się z uwagami i wnioskami wniesionymi przez suwalczan i przyjęli zaproponowaną uchwałę – za głosowało 14 radnych, przeciw – 4, od głosu wstrzymały się 3 osoby, 1 osoba nie wzięła udziału, 1 była nieobecna.

Czy przy ul. Wigierskiej powstanie blokowisko?

Podczas głosowania nad włączeniem Bursy Szkolnej do ZS nr 4 głos zabrał radny Jarosław Schabieński, który wyraził wątpliwości związane z planowanym podpisaniem umowy między miastem a PWSZ w Suwałkach. Prezydent Czesław Renkiewicz zapewnił radnego, że zamiar podpisania umowy najmu przez Uczelnię wyrażony jest na piśmie, choć do tej pory nie wiadomo, jakie mają być warunki finansowe tego porozumienia. Chodzi o to, że bursa z dniem 1 września 2021 r. wróci do zasobów miasta. Obiekt, w którym przebywa 122 wychowanków, w którym zatrudnionych jest 5 pedagogów i pracownik administracji, należy do PWSZ w Suwałkach. Jego utrzymanie w skali roku może wiązać się z wydatkami na poziomie 1,4 mln zł. Koszty te ma pokryć subwencja otrzymywana przez PWSZ.

Radni podczas sesji zdecydowali o tym, że prezydent Suwałk ustali stawki opłat korzystania z systemu roweru miejskiego. Za wypożyczenia SUWER-a na 30 minut trzeba będzie zapłacić 50 gr, za 1 godzinę wydatek ten wyniesie odpowiednio 1 zł, za kolejną godzinę – kolejną złotówkę. Na system roweru miejskiego będzie składać się 12 stacji obsługujących 120 rowerów. SUWER na ulicach Suwałk pojawi się już w czerwcu.

Radni zdecydowali się nie uwzględnić wniosku mieszkańców ulic Antoniego Patli i Wincentego Witosa, którzy prosili o instalację 2 kamer monitorujących tamten rejon Suwałk. Decyzję argumentowali niskim wskaźnikiem przestępstw – zgodnie z danymi policji i wysokimi kosztami inwestycji na poziomie 150 tys. złotych (monitoring światłowodowy). Nie wszyscy radni poparli odrzucenie prośby.

Na sesji pojawiły się tematy wznowienia działalności w Suwałkach apteki całodobowej (żadna zmiana nie została wypracowana), podwyżek za wodę, a docelowo pewnie i prąd, udostępnienia z zasobów miejskich pomieszczenia dla harcerzy, umieszczenia latarni w sąsiedztwie nowych schodów nad Czarną Hańczą, czy zmiany organizacji ruchu na rondzie przy ulicy Armii Krajowej.

Głos w sprawie wycinki lasów zabrał Wojciech Rodak z Nadleśnictwa Suwałki, który przedstawił radnym informację na temat prowadzonej gospodarki leśnej, odnosząc się m.in. do kwestii „znacznego uszczuplania” Lasu Szwajcarskiego. Pracownik Nadleśnictwa tym razem podczas swojego wystąpienia zaproponował udział mieszkańców w rozmowach na temat gospodarki leśnej, które mogą skutkować opracowaniem propozycji strefowania lasów w otoczeniu miasta. Każdy, kto chciałby zabrać głos w dyskusji, może zwrócić się do Nadleśnictwa Suwałki.

Radny Jacek Juszkiewicz podczas dyskusji zwrócił uwagę również na to, aby przyjrzeć się bliżej nie tylko gospodarce leśnej, ale też prowadzonej wycince drzew na terenie miasta Suwałk.

Las to sprawa wspólna. Czas na ogólnopolską debatę – apelują eksperci

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj