Suwalscy wolontariusze Polska 2050 zakończyli akcję minigrantów, która miała na celu przypomnienie problemu ginących pszczół i pokazanie, jak ważną rolę odgrywają pszczoły w naszym życiu.

Źródło: Adam Ołowniuk

W ramach projektu Chrońmy Pszczoły: Takie Małe – Takie Ważne, wolontariusze Polska 2050 z Suwałk zorganizowali akcję informacyjną w suwalskich przedszkolach, przekazując jednocześnie materiały tematyczne i karty pracy do wykonania przez dzieci podczas przypadającego 20 maja Światowego Dnia Pszczół.

Celem akcji było podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności, zwrócenie uwagi na występujące wobec nich zagrożenia we współczesnym świecie i pokazanie jak ważną rolę odgrywają pszczoły w naszym życiu. W ostatnich latach nastąpiło zmniejszenie populacji pszczół. Powodem tego są głównie – nadmierne oraz nieprawidłowe stosowanie środków ochrony roślin i nawozów, coraz większe zanieczyszczenie środowiska i niekorzystne zmiany klimatu.

W ramach otrzymanego minigrantu zostały wykonane Domki dla Pszczół Murarek przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, a następnie przekazane do placówek edukacyjnych z Suwałk.

Fot. Inicjatorzy akcji

Leave a Reply