Kwotę niemal 1,7 mld euro może otrzymać województwo podlaskie w latach 2021-2027 w ramach programu regionalnego i programu dla Polski Wschodniej.

Przypomnijmy, w styczniu premier Mateusz Morawiecki przedstawił propozycję wstępnego podziału środków na programy regionalne w latach 2021-2027. Podlaskie miało otrzymać 992 mln euro.

Źródło: Wrota Podlasia

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (bo tak będzie nazywać się dotychczasowy Regionalny Program Operacyjny) to m. in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

W ramach nowego programu dla Polski Wschodniej, Podlaskie ma otrzymać 418 mln euro, czyli o 18 mln euro więcej niż w latach 2014-2020. Zwiększona kwota daje kolejne 1400 euro na każdego mieszkańca, a w rezultacie trzecie miejsce w Polsce pod względem kwoty per capita z obu programów.

Leave a Reply