Trwają prace remontowe w molennie pw. św. Nikoły Cudotwórcy w Suwałkach. Zabytkowy obiekt jest poddawany renowacji m. in. dzięki wsparciu finansowemu samorządu województwa podlaskiego. Remont obejmie odtworzenie ścian i sufitu w części świątyni zwanej klirus, gdzie podczas nabożeństw przebywa chór, nastawnik (celebrant) i jego pomocnicy. W tej części są też umieszczone ikony.

Źródło, fot. Wrota Podlasia – Kamil Timoszuk

Część remontu już została przeprowadzona, ale konieczne są dalsze prace, zwłaszcza wewnątrz cerkwi. Na całkowity remont zabytku potrzeba około 600 tys. zł. Gmina może liczyć na wsparcie samorządu województwa, zabiega też o środki z budżetu państwa.

Wiele elementów kościoła pamięta czasy jej początków – choćby wspaniałe, utrzymane w dobrym stanie drzwi do wnętrza świątyni. Są cały czas zamykane na ten sam zamek, do którego stuletni klucz dzierży zakrystianin Wacław Sidorow.

W Polsce istnieją tylko cztery molenny – suwalska jest z nich największa. W naszym regionie staroobrzędowe świątynie znajdują się w Gabowych Grądach, największym skupisku wiernych tego obrządku i Wodziłkach. Molenna jest też w – leżącym w województwie warmińsko-mazurskim – Wojnowie.

Leave a Reply