Ponad 1 mln zł to środki przeznaczone na inwestycje Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski – stworzenie centrum aktywności seniorów w Augustowie i ośrodka społeczno-edukacyjnego w Żarnowie.

Według planu w Augustowie zostanie uruchomione centrum aktywności seniorów, co będzie kosztować 1,2 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 570 tys. zł. Projekt obejmuje rozbudowę już istniejącego budynku, wykonanie instalacji: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej.

Z kolei Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie przebuduje i rozbuduje budynek po zlewni mleka w Żarnowie i kupi jego wyposażenie. Obiekt zostanie przystosowany do celów społecznych i edukacyjnych. Inwestycja pochłonie ponad 700 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 482 tys. zł.

Leave a Reply