Miasto Suwałki otrzymało 1,3 mln zł z funduszy europejskich na projekt związany z instalacją odnawialnych źródeł energii. Dzięki tym środkom na 67 budynkach zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne, a na 7 – kolektory słoneczne. Cały projekt pochłonie w sumie blisko 2 mln zł.

– Głównym celem projektu jest instalacja paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców naszego miasta. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ogłosiliśmy nabór osób chętnych do wzięcia udziały w projekcie. Dzięki temu 67 mieszkańców zamontuje na swoich domach instalacje fotowoltaiczne, a na 7 budynkach pojawią się kolektory – informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Energia elektryczna wyprodukowana w ramach powstałych instalacji w całości zostanie wykorzystana na potrzeby własne mieszkańców. Moc instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych została dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię.

Oczywiście dzięki realizacji projektu zwiększy się udział energii odnawialnej w produkcji energii ogółem oraz poprawi się jakość powietrza poprzez redukcję emisji CO2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 228,09 ton równoważnika C02.

Leave a Reply