27 VII 2018; Dni Sejn - Krzysztof Dziemian zapowiada koncert grupy Lao Che © 2018 Wojciech Otlowski

Do końca czerwca składać można było dokumenty w konkursie na stanowisko dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Kolejnym etapem były rozmowy komisji z kandydatami. Prowadzono je z czworgiem osób. Jak poinformował Kamil Sznel, Kierownik Biura Prezydenta Miasta, najwięcej głosów konkursowej komisji otrzymał Krzysztof Dziemian.

Taka rekomendacja zostanie przedstawiona prezydentowi miasta. To właśnie w jego gestii jest podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie mianowania dyrektora suwalskiej placówki kultury. Może ona przychylić się do wskazań komisji, ale konkurs może być także ponownie rozpisany.

Krzysztof Dziemian jest suwalczaninem, kulturoznawcą, animatorem kultury. Ma spore doświadczenie w dziedzinie działań kulturalnych. Jego pomysłowość i kompetencje wielokrotnie już mogli docenić suwalczanie, ale też i mieszkańcy Sejn, gdzie od 2017 r. Dziemian pełnił funkcję dyrektora ośrodka kultury. Wiosną tego roku zrezygnował, a powodem była różnica zdań w kwestii finansowania placówki przez władze miasta.

W 2004 roku był założycielem Stowarzyszenia Aktywności Społeczno-Artystycznej „Nie Po Drodze”. Wśród projektów, w które się angażował, warto wymienić „Teatr-Akcje”, które przez kilka lat były nietuzinkową okazją do przeżyć teatralnych najwyższej próby.

Inne jego akcje to „Podwórka Sztuki”, „Pani Sztuka”, „Across Boundaries”, „Collective Creation”, „Poznań Libre”. Był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku w dziedzinie „Upowszechnianie kultury” oraz w 2014 roku w dziedzinie „Teatr”.

Foto: Wojciech Otłowski

2 KOMENTARZE

  1. Czy coś wiadomo odnośnie wyników konkursu? Czy K. Dziemian obejmie stanowisko Dyrektora SOK?

Leave a Reply