Jednym z elementów Suwalskiego Festiwalu Filmowego – Wajda Na Nowo był wernisaż wystawy, prezentującej fotografie powstałe podczas wizyt reżysera w naszych stronach. Ekspozycja „Andrzej Wajda i Suwalszczyzna” została umieszczona na ogrodzeniu ulokowanym koło Starej Łaźni oraz Muzeum Marii Konopnickiej.

Foto (pokaz slajdów): Wojciech Otłowski

Leave a Reply