Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz wystosował apel w sprawie przebudowy drogi pomiędzy Białymstokiem a Augustowem i włączenia tego odcinka do Programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Do udziału w konsultacjach i zabrania głosu w sprawie „drogi śmierci” prezydent zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i lokalne samorządy.

Przypomnijmy, że do 17 września można zgłaszać uwagi do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, w którym nie uwzględniono przebudowy drogi na trasie Białystok- Augustów jako drogi ekspresowej. To duże zaskoczenie dla podlaskich samorządów. Stąd też szybka reakcja. W czwartek, 2 września Rada Miejska w Suwałkach przyjęła jednogłośnie stanowisko w sprawie konieczności przebudowy odcinka drogi pomiędzy Białymstokiem i Augustowem oraz włączenia go do Programu budowy dróg krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

W trwających konsultacjach każdy może wziąć udział. Warunkiem jest zgłoszenie uwag poprzez formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie Ministerstwa Infrastruktur (TUTAJ) i przesłanie go na adres e-mail: konsultacjeRPBDK2030@mi.gov.pl

Uwagi można wnieść na formularzu, a następnie wysłać go drogą pocztową na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI) oraz złożyć osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), pon. – pt. w godzinach 9.30-16.00. Bardzo ważne jest to, że uwagi wniesione w innej formie (np. listów poparcia, korespondencji w postaci tekstu ciągłego, formularzy przedrukowywanych w prasie) nie będą rozpatrywane.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na dedykowanym formularzu, bez względu na sposób ich przekazanie (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z ww. Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.

Jednocześnie w terminie do dnia 24 września firma Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. z upoważnienia GDDKiA prowadzi konsultacje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn.

Uwagi można zgłaszać za pomocą ankiet umieszczonych na stronie projektu: http://s16-elk-knyszyn.pl w terminie do dnia 24.09.2021 r. pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@s16-elk-knyszyn.pl lub pocztą na adres firmy: Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.

Na stronie Urzędu Miejskiego w Suwałkach można znaleźć uwagi, jakie Prezydent Suwałk wniósł do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.  i Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zamierzenia inwestycyjnego planowanej drogi krajowej nr 16 na odcinku: Raczki-Knyszyn. Z dokumentów można korzystać, przygotowując własny dokument do Ministerstwa Infrastruktury (SPRAWDŹ TUTAJ).

Radni przyjęli kolejne stanowisko w sprawie przebudowy drogi Augustów-Białystok

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj