Wynajęcie kontenera na gruz jest najlepszym rozwiązaniem podczas budowy, kiedy powstaje duża ilość różnych odpadów. Prace budowlane prowadzone są w różnych miejscach, jednak nie wszędzie można postawić kontener. Są sytuacje, kiedy niezbędne jest uzyskanie zgody odpowiedniego organu samorządowego na postawienie kontenera na gruz i odpady budowlane w określonym miejscu. Kiedy można się obejść bez pozwolenia, a kiedy jest ono wymagane i gdzie może stać kontener?

Materiał partnera.

Kontener bez pozwolenia

Nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na postawienie kontenera na gruz właściciel posesji prywatnej (domu wolnostojącego). Zamawiając kontener musi on jednak znaleźć dla niego takie miejsce, aby nie tylko był do niego łatwy dostęp, ale także aby jak najmniej przeszkadzał w poruszaniu się po całej posesji. 

Nie wymaga urzędowego pozwolenia postawienie kontenera, jeżeli został zamówiony przez rodzinę, zamieszkałą w lokalu w domu wielorodzinnym. Potrzebna jest jedynie zgoda właściciela gruntu, na którym ma być umieszczony kontener. Natomiast wystarczy zgoda wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli kontener ma stanąć na podwórzu osiedlowym lub parkingu wewnętrznym. 

W powyższych sytuacjach nie stosuje się żadnych opłat, natomiast zawsze należy przestrzegać zasady, że kontener na gruz i odpady budowlane nie może tarasować drogi przeciwpożarowej bądź dojazdowej np. dla policji lub pojazdów pogotowia ratunkowego.

Wymagane pozwolenie

Nieco inaczej jest, jeżeli ustawienie kontenera wiąże się z zajęciem pasa jezdni na drodze publicznej, części chodnika publicznego albo trawnika (lub innej zieleni) oddzielającego chodnik od jezdni. Taka sytuacja wymaga uzyskania oficjalnej zgody urzędu miasta bądź gminy. Trzeba również liczyć się z kosztami. Opłata, której wysokość ustala gmina (zwykle kilka do kilkunastu złotych) naliczana jest za dobę postoju kontenera.

Warto o takie pozwolenie wystąpić wcześniej, bowiem urząd nie podejmie decyzji od ręki. Np. kontenery na gruz w Warszawie z oferty https://www.gruzar.pl/wywoz-gruzu-warszawa/ mogą być dostarczone nawet w dniu złożenia zamówienia, ale na pozwolenie z urzędu niekiedy trzeba czekać nawet powyżej tygodnia. A ustawienie kontenera bez pozwolenia może skutkować dotkliwymi konsekwencjami. Kara administracyjna może wynieść nawet dziesięciokrotność opłaty za uzyskanie pozwolenia. Karę w tym wypadku może nałożyć nie tylko właściwy urząd, ale także policjant lub strażnik miejski, jeżeli nie otrzyma do wglądu odpowiedniego dokumentu podczas kontroli.

Firma usługowa i jej kompetencje

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy i do kogo zwrócić się o pozwolenie na ustawienie kontenera, powinna w tym pomóc firma, do której zwrócimy się o wynajem kontenera na gruz. Firmy, świadczące usługi profesjonalnego wywozu odpadów, realizują także wywóz gruzu i znają aktualne uregulowania prawne w tym obszarze. Funkcjonując na konkretnym terenie z pewnością udzielą również informacji na temat właściwości urzędu, do którego należy wystosować wniosek o udzielenie pozwolenia na ustawienie kontenera w określonym miejscu.

Pracownik firmy, z którym będziemy rozmawiać telefonicznie, zapyta też o czas potrzebny na postój kontenera oraz o ilość gruzu i odpadów. Jeżeli mamy kłopot z określeniem ilości, firma może przysłać pracownika, aby oszacował tę wielkość i doradził wynajęcie kontenera o odpowiedniej pojemności, ewentualnie zaproponował wymianę zapełnionego kontenera na pusty. Trzeba bowiem wiedzieć, że przepisy nakazują, aby kontener był wypełniony równo z krawędziami; odpady nie mogą wystawać powyżej nich ze względów bezpieczeństwa podczas przewozu.

Firmy zajmujące się profesjonalnym wywozem gruzu i odpadów dysponują wszelkimi wymaganymi certyfikatami i zezwoleniami, zatem skorzystanie z usług takiej firmy gwarantuje, że kontener zostanie ustawiony właściwie, a gruz i odpady wywiezione i zutylizowane całkowicie legalnie.

Leave a Reply