Podlaski Zespół Parlamentarny, złożony z posłów i senatorów z regionu, po raz kolejny interweniuje u Ministra Infrastruktury. Tym razem chodzi o plany inwestycyjne dotyczące komunikacji kolejowej w naszym województwie.

Plany inwestycyjno-modernizacyjne infrastruktury kolejowej w województwie podlaskim nie odpowiadają na potrzeby mieszkańców – taki wniosek płynie z ostatniego posiedzenia Podlaskiego Zespołu Parlamentarnego. Swoje uwagi posłowie i senatorowie zebrali w piśmie, które zostało wysłane do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa PKP S.A. Krzysztofa Mamińskiego, Prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusza Merchela oraz Prezesa POLREGIO sp. z o. o. Artura Martyniuka.

Chodzi o uwagi przy projektowaniu rozwiązań techniczno-komunikacyjnych budowanej międzynarodowej trasy kolejowej E-75 Rail Baltica, której powstanie powinno uwzględniać nie tylko interesy związane z transportem międzynarodowym, lecz także dobrze potrzeby mieszkańców i przyszłych podróżnych korzystających z krajowego ruchu osobowego na tej trasie. To również kwestia lokalizacji dworców kolejowych.

– Dotyczy to w szczególności miasta Białegostoku i miasta Suwałki. Należy zachować niezwykle ważną funkcję osobowego transportu kolejowego, która umożliwia podróżnym bezkolizyjny dojazd do centrów miast. Czas przejazdu pociągów przyszłą trasą szybkiego ruchu na Litwę nie powinien być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy decyzjach lokalizacyjnych torów i dworców przesiadkowych, tym bardziej że przy nowoczesnych rozwiązaniach technicznych nawet zmiana kierunku ruchu pociągu nie musi powodować znacznego wydłużenia czasu przejazdu – przekonują członkowie PZP.

Autorzy pisma wskazują również na potrzebę modernizacji linii kolejowej nr 40 Sokółka-Augustów-Suwałki wraz z jej elektryfikacją. Inny problem stanowi weryfikacja kryteriów ukształtowania listy podstawowej i listy rezerwowej przystanków kolejowych przewidzianych do remontu w ramach Programu 200 przystanków 2021-2025.

– W pierwszej kolejności powinny być modernizowane dworce i przystanki położone wzdłuż najbardziej eksploatowanych linii kolejowych, a nie tych na których ruch pasażerski jest jeszcze zawieszony lub odbywa się sezonowo. Oczekujemy wskazania konkretnych terminów remontu dworców i przystanków przy trasie kolejowej nr 6 Białystok-Sokółka oraz nr 40 Sokółka-Augustów-Suwałki i innych trasach kolejowych w województwie podlaskim, w tym udzielenie pomocy w rewitalizacji dworców kolejowych stanowiących aktualnie własność innych podmiotów niż PKP, np. samorządów – zaznaczają autorzy wniosku.

Kolejne poruszane kwestie to modernizacja i doposażenie taboru POLREGIO w Białymstoku.

1 KOMENTARZ

  1. „wskazują również na potrzebę modernizacji linii kolejowej nr 40 Sokółka-Augustów-Suwałki wraz z jej elektryfikacją.”

    Jest wąskie gardło między jeziorami Sajno i Sajenek. Ale życzę powodzenia decydentom. Elektryfikacja linii jest potrzebna.

Leave a Reply