Październikowa sesja Rady Miejskiej w Suwałkach (27 października) związana była z wygaśnięciem mandatu Sławomira Sieczkowskiego, ślubowaniem jego następcy, wyborem nowego wiceprzewodniczącego po rezygnacji z tej funkcji Wojciecha Pająka; była też poświęcona bieżącym sprawom, m. in. podwyżkom podatku od nieruchomości i w strefie płatnego parkowania.

W związku z faktem objęcia przez Sławomira Sieczkowskiego funkcji wiceburmistrza Augustowa, dotychczasowego radnego Rady Miejskiej w Suwałkach z ugrupowania „Mieszkańcy Suwałk” zastąpił, składając dziś ślubowanie, Łukasz Wojno. Nowy radny będzie członkiem Komisji Finansowo-Budżetowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego.

Kolejnym tematem był wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach po rezygnacji z tej funkcji Wojciecha Pająka. Kandydatem zgłoszonym przez Klub „Łączą nas Suwałki” został jego przewodniczący, Marek Zborowski-Weychman (na zdj. głównym). Kandydat uzyskał 15 głosów poparcia. Marek Zborowski-Weychman podziękował radnym – członkom klubu „Łączą nas Suwałki” za wskazanie jego kandydatury. Radny zapowiedział, że tych, którzy nie oddali na niego głosu, będzie starał się do siebie przekonać działaniem.

W części poświęconej wnioskom i oświadczeniom radnych pięć osób zabrało głos. Karol Korneluk zwrócił uwagę na to, że Czarna Hańcza bardzo mocno zarasta, co wymaga interwencji. Prezydent Suwałk przypomniał, że zadanie regulowane jest porozumieniem zawartym ze spółką Wody Polskie.

Tadeusz Czerwiecki dopytywał, czy po tym, jak kilka płyt elewacyjnych odpadło ze ściany hali Suwałki Arena, obiekt został poddany przeglądowi technicznemu. – Nie wiem, czy odpowiednia technologia została tu zastosowana. Przegląd techniczny został dokonany 14 października. Firma wykonawcza zamówiła płyty i zostaną one wkrótce przytwierdzone – powiedział Czesław Renkiewicz.

Jacek Juszkiewicz apelował o objęcie monitoringiem odpowiednich służb wytwórni masy bitumicznej przy ul. Bakałarzewskiej – według sygnałów, jakie otrzymał radny – obiekt nie spełnia warunków środowiskowych, z instalacji wydobywa się intensywny dym. Drugie pytanie dotyczyło stanu zaawansowania prac związanych z udrożnieniem dojazdu do posesji przy ul. Staszica – mieszkańcy tej części Suwałk zwrócili uwagę, że po roku od wcześniejszej interpelacji radnego nic się tam nie zmieniło.

Jacek Roszkowski dopytywał o remont basenu przy SP nr 10. Złożone oferty są teraz weryfikowane.

Kamil Klimek wrócił do tematu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – oświetlenia przejść dla pieszych, pytał o przyszłość kamienicy przy ul. Kościuszki 45, gdzie zlokalizowana była wcześniej Galeria im. Andrzeja Strumiłły (Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Noniewicza 71, przedstawiciele KRUS z Białegostoku szukają budynku do wynajęcia – jak twierdzi prezydent Suwałk, tej kamienicy wolałby nie sprzedawać) oraz o realizację napisu na bulwarach – projektu wyznaczonego do wykonania z Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego (prezydent zamierza rekomendować Radzie Miejskiej, aby nie realizować tego projektu – najniższa oferta opiewa na 166 tys. złotych z tzw. „wolnej ręki”, poprzednie przetargi nie zostały rozstrzygnięte).

W trakcie sesji Rady Miejskiej radni przyjęli informację Przewodniczącego Rady Miejskiej w Suwałkach z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2021 r. oraz informację dotyczącą wskazania podmiotów do przyjęcia skazanych w celu wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian nieściągalnej grzywny – w 2022 r. na terenie miasta taką pracę wykonywać będzie około 500 osób.

Punkt dotyczący rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych związany był z potrzebą zaktualizowania planu sieci szkół po likwidacji: Szkoły Policealnej nr 3, Szkoły Policealnej nr 4 oraz VII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Suwałkach.

Radni pochylili się także nad zadaniami realizowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do rozdysponowania pozostało ponad 32 tys. złotych – na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Podczas sesji Rady Miejskiej radni skupili się również na Programie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Minimalna wysokość środków zadania NGO-sów w przyszłym roku wyniesie prawie 4,1 mln złotych. Przy okazji głosowania Wojciech Pająk, radny klubu „Łączą nas Suwałki”, wywołał pomysł utworzenia w centrum Suwałki Plaza wyspy – punktu Informacji Turystycznej oraz informacji kulturalnej i sportowej. Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz do pomysłu podszedł z dystansem, przypominając, że miasto przekazuje środki na działalność CIT przy ul. Hamerszmita i CWOP przy ul. Kościuszki, a kolejny punkt generowałby koszty. Jacek Roszkowski, który również zabrał głos w dyskusji, zaproponował utworzenie strony, która pozwoliłaby na planowanie wydarzeń z wyprzedzeniem tak, aby nie odbywały się w tym samym terminie. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Zachodniej drodze łączącej ulicę Filipowska z drogą prowadzącą do ulicy Bakałarzewskiej oraz powstającymi inwestycjami wokół tej drogi. Tematem, który pojawił się na sesji było też wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości pod budowę ulic oraz przyjęcie nowych stawek, niezmienianych od 2012 roku, za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania (za 30 minut postoju zapłacimy teraz 1,00 zł, za pierwszą godzinę postoju — 2,00 zł, za drugą godzinę postoju — 2,40 zł, za trzecią godzinę postoju — 2,80 zł, za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju — 2,00 zł; w abonamencie – 1 miesiąc to koszt 120 zł, 6 miesięcy — 350 zł, 12 miesięcy —600 zł). Strefa, którą prowadzi Zarząd Dróg i Zieleni, to przedsięwzięcie deficytowe – przychody ze strefy były niższe w ub. roku niż poniesione koszty. Zwiększenie wpływów poprzez podwyżki szacowane jest na około 200 tys. zł w skali roku. 

Punkt dotyczący wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Zarząd Dróg i Zieleni został zdjęty z programu obrad.

Radni zatwierdzili Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, przyjęli nowe stawki podatku od środków transportowych na 2022 r. – wzrost dochodów miasta szacowany jest na około 263 tys. zł („za” głosowało 15 osób, sprzeciw wyraziło 8 radnych). Podwyżki objęły też podatek od nieruchomości w 2022 r. – wzrost dochodów miasta w tym obszarze szacowany jest na 2,1 mln złotych. Będzie to podwyżka na poziomie 5 proc. Jak zaznaczył prezydent przy okazji tematu podwyżek – spodziewana podwyżka ceny energii elektrycznej dla grupy zakupowej, w której jest miasto, może wynieść nawet 40 proc. Podwyżki podatku mają w części pokryć zaplanowane, 10-proc. podwyżki płac dla pracowników budżetówki i pracowników m. in. sektora kultury.

Jednym z tematów była także sprawa wniosku sołtysa Sołectwa Dubowo I związanego z zamontowaniem kamer monitoringu przy placu zabaw i początkowym niedoszacowaniem inwestycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj