Dotację z budżetu województwa podlaskiego zarząd przyznał Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach. Blisko 197 tys. zł dofinansowania pozwoli placówce na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu swojej siedziby.

To projekt o charakterze ekologicznym, ale i ekonomicznym. Wyprodukowana energia będzie wykorzystywana na potrzeby własne pogotowia. Natomiast powstałe oszczędności finansowe mają być przeznaczone na poprawę jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Leave a Reply