Są na tym świecie rzeczy, których na pieniądze nie da się przeliczyć. Szczera pomoc i wsparcie – niekoniecznie materialne – to tylko przykłady. Jedna osoba może wiele zmienić. Wolontariusze to wiedzą i działają zgodnie z dewizą: Pomagaj nie raz, a cały czas!

Materiał partnera.

Skąd pomysł na takie hasło?

To hasło wolontariuszy Korpusu Solidarności, które ma uświadamiać, że pomagać warto i należy przez cały czas. Jest to zachęta do bycia dobrym człowiekiem, nie tylko od święta. Jest wiele osób starszych, samotnych, chorych, czy bezdomnych, które potrzebują małego gestu, uwagi i czekają na pomoc. I każdy z nas może to ofiarować. Warto włączyć się do pomagania i zostać wolontariuszem Korpusu Solidarności. „Pomagaj nie raz, a cały czas” to również hasło ogólnopolskiej kampanii, której celem jest zachęcenie do zapoznania się z Korpusem Solidarności – programem wspierania wolontariatu długoterminowego oraz myśli przewodniej całego Programu, czyli włączenia się do pomagania. Jak wynika z badań, choć Polacy chętnie angażują się w pomoc akcyjną, to wolontariat długoterminowy jest najbardziej deficytową formą działalności wolontariackiej w Polsce. Zależy nam, aby to zmienić. Dla przykładu w Norwegii wolontariusze angażują się o trzy razy więcej godzin niż osoby zaangażowane w życie społeczne w Polsce. Dzieje się tak, mimo tego, iż liczba mieszkańców Norwegii jest siedem razy mniejsza niż Polski.

Co kryje się pod nazwą Korpus Solidarności?

Korpus Solidarności to nazwa rządowego programu wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem, a placówką korzystającą z jego świadczeń. Jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego i długoterminowego. Wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką, albo wcale. W ramach Korpusu Solidarności stowarzyszenie PRYZMAT do 2023 roku oferuje bezpłatny pakiet wsparcia dla wolontariuszy, koordynatorów i organizatorów wolontariatu, m. in. spotkania, szkolenia, warsztaty, staże, debaty, konkursy, mini granty i bony edukacyjne dla wolontariuszy. Zapewniamy pomoc w znalezieniu wolontariatu i doradztwo w zakresie organizacji wolontariatu w placówkach. Działania adresujemy do wszystkich grup wiekowych i środowisk. Oczywiście także sami organizujemy tematyczne akcje wolontarystyczne, jak wolontariat pamięci, wolontariat seniorów, czyste rzeki, podlaskie pomaga, pomoc przy zakupach w sytuacjach kryzysowych.

Dlaczego pomaganie w formie wolontariatu jest ważne?

Bo to, co dobre, warto powtarzać! Moglibyśmy sami robić to samo, co robimy, ale to dzięki temu, że swoim świadectwem wolontariusze wspierają naszą wspólną misję, działalność wielu organizacji nabiera mocy. Praca wolontariusza to najwspanialsza forma pomocy, jaką można sobie wyobrazić, to świadome, całkowite zaangażowanie. Bycie wolontariuszem oznacza, że chcę coś robić ze swoim życiem, mam zainteresowania, chcę się rozwijać. Jest bardzo wiele korzyści niematerialnych związanych z wolontariatem.

To jakie są te korzyści? Dlaczego warto być wolontariuszem?

Wolontariat to działanie pro bono. Wolontariusze nie oczekują i nie otrzymują za swoją aktywność wynagrodzenia, ale pomaganie jest dla nich wartością samą w sobie. I to może być główna motywacja do tego, aby zaangażować się w wolontariat. Jest wiele powodów, dlaczego ludzie decydują się na wolontariat. Dla niektórych jest to sposób na urozmaicenie monotonii życia, bo być może na co dzień wykonują zawód, z którym się nie identyfikują. Inni szukają znajomości, ludzi o podobnych wartościach, światopoglądzie. Jeszcze inni chcą się w wolontariacie rozwijać, uczyć konkretnych rzeczy. Traktują wolontariat jako możliwość samorozwoju lub rozwoju danej społeczności. Są też tacy, którzy pragną mieć realny wpływ na zmianę, aktywnie działać na rzecz ważnych dla nich wartości. Mimo różnych przesłanek, jedno jest pewne – wolontariat to inwestycja w samego siebie. Wolontariusze uczą się pracy w zespole, relacji, komunikacji, wystąpień publicznych czy radzenia sobie ze stresem, dlatego tak ważne jest krzewienie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży. Poza tym badania wykazują, że pracodawcy cenią u kandydatów kompetencje miękkie. Wolontariusze dzięki nabytym umiejętnościom zakładają i prowadzą własne firmy, podejmują pracę w instytucjach publicznych lub znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych. Jak widać, jest wiele korzyści, których na pieniądze nie da się przeliczyć. Kapitał społeczny, może być ważniejszy niż materialny. Wiąże się z normami i wartościami, kształtowaniem jakości stosunków międzyludzkich, relacji, umiejętności współpracy, klimatu organizacyjnego i zaufania. A solidarność jest często lepsza niż rywalizacja.

Czy jest to duża odpowiedzialność?

W dobrym wolontariacie wszystko zależy od nas, od naszej rzetelności. To wolontariusze, wyznaczają granice tego, w co są w stanie się zaangażować, za co chcą być odpowiedzialni. W wolontariacie nie ma przymusu, jeżeli jednak granice zostają wytyczone i decyzja o zaangażowaniu się zapada, to pojawia się wspomniana odpowiedzialność. Poza tym nasza organizacja obdarza wolontariuszy zaufaniem, co do możliwości zrealizowania określonego zadania. Wolontariusze mogą proponować własne rozwiązania, jeżeli tylko pozwolą one na osiągnięcie celu. Włączenie wolontariuszy w proces decydowania zwiększa ich chęć do zaangażowania i poczucie odpowiedzialności. Wolontariat jest więc sposobem na to, by nauczyć się odpowiedzialności. Myślę, że to bardzo ważna lekcja na całe życie.

Jak najłatwiej zacząć przygodę z wolontariatem?

Warto pomyśleć, co jest dla mnie ważne, co chciałbym robić, czy jest coś, co chciałbym zmienić. Następnie wystarczy skontaktować się z nami: Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach, ul. Noniewicza 91, tel. 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl, www.pryzmat.org.pl

Na terenie województwa podlaskiego, czy też u nas w Suwałkach jest wiele organizacji organizujących i korzystających z pomocy wolontariuszy – Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jest jedną z nich. Aktualnie realizujemy zadanie „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu” i dbamy o rozwój wolontariatu na terenie całego województwa. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych działaniami wolontarystycznymi, zarówno tych, którzy chcą zostać wolontariuszami, jak również organizatorów, koordynatorów wolontariatu i całe otoczenie wspierające tę szlachetną ideę.

Wolontariat nie jest możliwy bez koordynatorów wolontariatu. Dziś, 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Koordynatora Wolontariatu, czyje to święto?

To święto osób, które swój wolny czas przeznaczają nie tylko na pomoc innym, ale także na organizowanie wolontariatu w swoim otoczeniu. Na terenie województwa podlaskiego, czy też u nas – w Suwałkach jest wiele takich osób. Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT jest stowarzyszeniem, które nie tylko koordynuje działania wolontariuszy, ale również wspiera koordynatorów wolontariatu, którzy, co należy podkreślić, są odpowiedzialni za to, jak wygląda w praktyce wolontariat. Święto Koordynatora Wolontariatu służy podkreśleniu roli i zaznaczenia wartości, jakie koordynator wnosi w rozwój wolontariatu. To koordynatorzy są odpowiedzialni za łączenie chętnych wolontariuszy z konkretnymi działaniami, za rozpoznanie potencjału ludzi i przypisanie im konkretnych zadań, połączenie ich z daną społecznością. To bardzo trudna i odpowiedzialna funkcja, choć pełniona najczęściej wolontarystycznie, która pokazuje, jak ważnym ogniwem są koordynatorzy w całej strukturze wolontariatu.

W związku z dzisiejszym świętem życzę, im i sobie, satysfakcji i wytrwałości. Dziękuję za każdy podarowany uśmiech, życzliwość i owocną pracę. I już dziś zapraszam na Galę Wolontariatu, która odbędzie się 15 grudnia. Będzie to doskonała okazja, aby docenić nie tylko koordynatorów wolontariatu, ale także wolontariuszy. Podczas Gali odbędzie się oficjalne rozstrzygniecie etapu regionalnego ogólnopolskich konkursów „Koordynator Roku Korpusu Solidarności” i „Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności”. Serdecznie zapraszam.

Artykuł sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Fot. źródło: CAS „Pryzmat”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj