Działają strona internetowa i fanpage, które poświęcone są projektowi budowy w Suwałkach spalarni odpadów, czyli instalacji termicznego przekształcania pre-RDF. Ze strony dowiemy się m. in. jakie korzyści przyniesie ta inwestycja, jaki jest jej harmonogram, poznamy powody, dla których budowa jest dla suwalskiego samorządu ważna – bo to samorząd jest inwestorem. Czy jednak tylko rachunek ekonomiczny powinien być brany pod uwagę?

Na początku października w Suwałkach odbyło się spotkanie poświęcone realizacji w sąsiedztwie PEC spalarni odpadów. W trakcie można było zapoznać się ze stanowiskiem samorządowców i szefów PGO oraz PEC, a także zdaniem ekspertów. Podczas spotkania informacyjnego dominowała jedna narracja, związana z brakiem dowodów na to, że spalarnie szkodzą. Czy to powód, aby automatycznie wysunąć wniosek, że tego typu „obiekt nie powoduje szkód dla środowiska”? Taką informację przeczytamy na stronie spalarni.

Utworzenie strony i fabpage’a to element zapowiadanej przez władze miasta akcji informacyjnej. Proces przybliżający do realizacji inwestycji ma być transparentny. Dlaczego więc ani na stronie, ani na fanpage’u nie można znaleźć wyników badań i opracowań, które jednoznacznie potwierdzałyby tezę, że spalarnie śmieci nie szkodzą?

Fakty są następujące: spalarnia śmieci w Suwałkach zdaniem lokalnego samorządu powinna powstać, ponieważ może okazać się rozwiązaniem rosnących kosztów zagospodarowania odpadów, ma mieć wpływ na dekarbonizację systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie zużycia węgla.

Zakład będzie przetwarzać na ciepło i energię elektryczną tę część odpadów powstających na terenie Suwałk, które nie nadają się do dalszego recyklingu, a ze względu na wysoką kaloryczność obowiązuje zakaz ich składowania. Instalacja jest zaprojektowana na pełne pokrycie obecnych i przyszłych potrzeb lokalnego systemu gospodarki odpadowej. Planowana maksymalna przepustowość układu technologicznego wynosi 25,8 tysiąca ton pre-RDF rocznie. Instalacje tego typu powstają lub mają powstać w najbliższych latach w wielu miastach Polski. Według zaproszonych w październiku do Suwałk ekspertów – spalanie śmieci jest najlepszym dostępnym rozwiązaniem. Budowa instalacji może kosztować 130-150 mln zł. Władze Suwałk szukają środków zewnętrznych.

Postanowiliśmy uzupełnić informacje na temat rzekomego braku dostępnych badań i opracowań związanych z procesem spalania śmieci.

Linki i wideo poniżej:

Warto rozpocząć o tego, że nowe wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania zasady „do no significant harm” w ramach instrumentu na rzecz odbudowy podają spalarnie odpadów jako przykład niezgodności z prawem. Kilka lat temu Komisja Europejska przeznaczyła duże pieniądze na rozwój technologii w zakresie spalania odpadów (np. LifeCogeneration). To się zmieni.

Analiza wpływu spalania odpadów na środowisko.

O spalaniu śmieci „Ludzie od Klimatu” z Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Bogusława Brzdąkiewicz z Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Dioksyny i furany:

Wpływ dioksyn na zdrowie ludzi: 

Dioksyny i furany w środowisku i ich wpływ na organizm.

Dioksyny w żywności – https://www.medonet.pl/zdrowie,dioksyny—co-to-jest–dioksyny-w-srodowisku-i-zywnosci,artykul,1730001.html

Dioksyny przekazywane są z mlekiem matki. Potwierdzają to badania monitoringowe matek karmiących i ich dzieci. Ponadto, były one (dzieci) narażone na zmiany w DNA, czyli występował w ich przypadku wyższy poziom ryzyka wad i nowotworów (badania prowadzone w 2019 r. przez dwa niezależne zespoły: spalarnie w Zhejiang i Fujian Provinces w Chinach).

*) https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0048969719329973…

(Ryzyko dla zdrowia związane z narażeniem dzieci na PCDD/F emitowanym ze spalarni odpadów komunalnych w Zhejiang, Chiny – ScienceDirect)

**) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31035148/
(
Wysokie spożycie trwałych zanieczyszczeń organicznych wytwarzanych przez spalarnię odpadów komunalnych przez niemowlęta karmione piersią – PubMed (nih.gov))

Dioksyny powodują wzrost śmiertelności.

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/…/pdf/ijerph-18-04331.pdf

(Municipal Solid Waste Management and Adverse Health Outcomes: A Systematic Review (nih.gov)

Dioksyny są powodem przedwczesnych porodów i wad noworodków.

https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0160412014003717…

(Narażenie na emisje ze spalarni stałych odpadów komunalnych i poronień: wieloodsykowe badanie projektu MONITER – ScienceDirect)

W latach 2003-2010 przeanalizowano dokładnie 21 517 porodów kobiet zamieszkujących jeden z włoskich regionów, tereny w odległości 4-8 km od funkcjonującej tam spalarni. W dokonanej analizie wykazano dowody potwierdzające wpływ emisji ze spalarni na występowanie wrodzonych wad serca, dróg moczowych, narządów płciowych urodzonych tam noworodków.

Emisje zanieczyszczeń ze spalarni, szczególnie dioksyn.

*) Wzrost ilości przypadków występowania chorób układu krążenia, guzów, ostrych chorób układu oddechowego – szczególnie u kobiet. Badania z 2019 r. pacjentów zamieszkujących tereny w pobliżu spalarni w Pizie (Włochy) – w oparciu o karty wypisów szpitalnych.

Źródło: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31405116/

**) 2,3-krotne ryzyko zachorowania na chłoniaka nieziarniczego (nowotwór krwi) u osób zamieszkających obszary zakwalifikowane do obszarów w wysokim stopniu narażonych na działanie dioksyn.

Mikroplastik w pozostałościach po spalaniu odpadów, będących źródłem kolejnych emisji do środowiska. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420314187?via%3Dihub=

Przetwarzanie poprzez spalanie: https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/11/zero_waste_europe_cs_the-hidden-impacts-of-incineration-residues_en-1.pdf

Źródło: https://zerowasteeurope.eu/downloads/the-impact-of-waste-to-energy-incineration-on-climate/

https://zerowasteeurope.eu/2021/08/guide-warns-incinerator-ghg-emissions-often-worse-than-predicted/

Raport ToxicoWatch dotyczący holenderskiej spalarni REC. Najmłodsza spalarnia odpadów w Holandii, przedstawiana jako najnowocześniejsza, w rzeczywistości nie jest bezpieczna. Długoterminowe badania ujawniają emisje dioksyn, furanów oraz innych trwałych zanieczyszczeń organicznych skażających środowisko daleko poza dopuszczalne limity. http://www.stopspalarni.pl/historia_holenderskiej_spalarni.pdf

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj