Lasy Państwowe wspólnie z Narodowym Centrum Krwi przygotowały akcję promującą ideę honorowego krwiodawstwa. Dawcy krwi, którzy 16 grudnia oddadzą krew lub jej składniki, otrzymają naturalne drzewka świąteczne. Akcja odbędzie się we współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, łącznie w ponad 40 punktach w całej Polsce, m. in. w Suwałkach.

W naszym regionie do wzięcia udziału zachęca Nadleśnictwo Suwałki. Wydarzenie odbędzie się na terenie Oddziału Terenowego RCKiK Suwałkach (ul. Szpitalnej 60), w godzinach 7.00 – 13.00. Osoby, które przyłączą się do akcji, otrzymają voucher na choinkę od suwalskich leśników.

Drzewka od Lasów Państwowych pochodzą ze specjalnych plantacji choinkowych. Najczęściej są to miejsca w lesie, na których nie mogą rosnąć wysokie drzewa, np. pod liniami energetycznymi. By ograniczyć liczbę niewykorzystanych drzewek do minimum, choinki są cięte i dostarczane na bieżąco.

Naturalne choinki po świętach można pozostawić przy śmietniku, skąd zostaną odebrane jako odpady komunalne. Można także we własnym zakresie oddać drzewko do gminnego punktu zbiórki odpadów jako odpad biodegradowalny. Drzewka muszą być pozbawione wszystkich ozdób.

Choinka dla życia – akcja krwiodawstwa w Suwałkach

Leave a Reply