Dochody województwa mają wynieść ostatecznie blisko 699 mln zł. To o 50,5 mln zł więcej niż w projekcie prezentowanym radnym w listopadzie, dzięki m.in. dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład. Wydatki planowane są natomiast na poziomie 757 mln zł. Podczas obrad w poniedziałek, 20 grudnia, radni sejmiku województwa przyjęli projekt uchwały budżetowej.

W toku prac nad budżetem radni zgłosili łącznie 16 poprawek. Wszystkie zostały uwzględnione w autopoprawce. Dotyczyły m.in.: dodatkowego wsparcia na ratownictwo medyczne, zwiększenia Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (z 15 do 20 mln zł), stworzenia rezerwy na wsparcie samorządów (2 mln zł) i firm z terenu przygranicznego (1 mln zł), 50 tys. zł na zwalczanie narkomanii, 1 mln zł na szpital wojewódzki w Białymstoku: 500 tys. zł na robot da Vinci i 500 tys. zł na zakup sprzętu medycznego.

Źródło: Wrota Podlasia

Przewozy pasażerskie, remonty dróg

W przyszłorocznym budżecie w porównaniu z bieżącym rokiem, więcej funduszy zostanie przeznaczonych na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe. Będzie to 48,5 mln zł (2021 r. – 45,2 mln zł). Na wsparcie może również liczyć lokalny transport zbiorowy (9 mln zł), co pozwoli spółce PKS Nova na zrealizowanie połączeń o długości ok. 2,5 mln km.

Utrzymane zostaną bardzo wysokie wydatki na remonty. Tak jak w ubiegłym roku zapisano na ten cel 40 mln zł. Planowanych jest wiele ważnych inwestycji, m.in.: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka (48 mln zł), rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy miasta Białystok – wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla (10 mln zł), przebudowa mostu przez rzekę Mogilna w miejscowości Poryte w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 (8 mln zł), budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 w Kolnie (7,8 mln zł), przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 w m. Talkowszczyzna (4 mln zł), budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 w Augustowie (blisko 2 mln zł).

Więcej na zdrowie i kulturę

Na ochronę zdrowia samorząd zaplanował 44,7 mln zł. To więcej w porównaniu z projektem budżetu na 2021 r. (31,3 mln zł).  W tym obszarze Województwo Podlaskie zamierza wykonać wiele ważnych inwestycji. Na przykład Białostockie Centrum Onkologii przebuduje budynek na potrzeby przychodni medycznej, zakładu brachyterapii oraz zakładu rehabilitacji onkologicznej (9,4 mln), Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Łomży wybuduje filię w Kolnie (2 mln zł), a Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zmodernizuje oddział ortopedyczno-urazowy oraz oddział urologii onkologicznej i ogólnej (3,6 mln zł). Natomiast Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przebuduje oddział chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii onkologicznej i naczyniowej  (3,9 mln zł), a Szpital Wojewódzki im. Kard. St. Wyszyńskiego  w Łomży wybuduje stację dezynfekcji ścieków (1,5 mln zł).

Więcej Województwo Podlaskie wyda również na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego. Będzie to minimum 153,8 zł, wliczając środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na gruntowne modernizacje obiektów kultury – Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku i Podlaskiego Instytutu Kultury. Z kolei ponad 10 mln zł wesprze w 2022 r. obszar kultury fizycznej.

W budżecie na przyszły rok, podobnie jak w tym roku, przewidziano 600 tys. zł na Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego, 300 tys. zł na wsparcie kół gospodyń wiejskich oraz 100 tys. zł na rozwój pszczelarstwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj