Można już składać wnioski na miejskie dotacje do remontu zabytków. W budżecie miasta na rok 2022 przewidziano na ten cel kwotę 100 tys. zł. Program dopłat do remontów zabytków działa już od 2014 roku. Dotychczas na rewitalizację zabytkowych obiektów przekazana została kwota ponad 1 mln zł.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do dnia 15 marca 2022 r. Uchwały oraz wzór wniosku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Suwałkach – Biurze Konserwatora Zabytków przy ul. Sejneńskiej 13 pokój 130.

– Kontynuujemy ten program bo dzięki niemu suwalczanie chętniej przystępują do remontów swoich zabytkowych kamienic czy budynków. Efekty naszego programu widać na każdym kroku – ocenia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Wnioski rozpatrywane są ze szczególnym uwzględnieniem walorów zabytkowych i architektonicznych obiektu, znaczenia planowanych prac dla stanu obiektu oraz dla wizerunku miasta, dbałości wnioskodawcy o zabytek. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niezaliczona do sektora finansów publicznych, posiadająca tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego i finansująca prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku. Pieniądze można przeznaczyć na remont elewacji oraz dachu, remont stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji, dachu i stolarek. Środki muszą być wykorzystane w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, w przeciwnym razie dotacja podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj