Suwalczanie w ubiegłym roku wydali na alkohol w sklepach i lokalach gastronomicznych ponad 114 mln złotych. To więcej niż w 2020 roku, ale nadal nie tyle, co w rekordowo wysokim 2019 r. Pamiętajmy, że na te statystyki wpływa również turystyka zakupowa naszych sąsiadów.

Wartość  sprzedaży  napojów   alkoholowych  w  2021 roku w punktach  detalicznych wyniosła ponad 109 mln zł, w tym. Za napoje  do   4,5%  zawartości   alkoholu  oraz za piwa nabywcy zapłacili ponad 51,3 mln złotych; za alkohole od  4,5%  do  18%  (bez piwa) – 12,2 mln zł; zaś wartość sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 18% wyniosła ponad 46 mln zł.

W punktach gastronomicznych wydane w 2021 roku wydane kwoty na alkohol to w sumie ponad 4,6 mln złotych. Odpowiednio, w poszczególnych „procentowych” grupach, te wydatki wyniosły – 2,3 mln zł; niecałe 500 tys. zł i wreszcie – ponad 1,8 mln zł.   

Gdy porównamy dane z 2020 i 2021 roku, okazuje się, że wartość sprzedanego alkoholu w punktach detalicznych wzrosła w ostatnich 12 miesiącach o ponad 4 mln zł, natomiast w punktach gastronomicznych o niecałe 2 mln złotych. Rekord sprzedaży alkoholu w naszym mieście odnotowano w 2019 roku. Kwota wydana na produkty z procentami wyniosła wówczas prawie 122 mln złotych. Na terenie Suwałk w 2021 roku działało 178 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym: 125 punktów detalicznych i 53 punkty gastronomiczne.

Leave a Reply