Radni Sejmiku województwa zatwierdzili dotacje z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Kwota 20 mln zł zostanie podzielona na 28 podlaskich samorządów – pieniądze otrzymały między innymi gminy Wiżajny, Bakałarzewo i Suwałki.

Gmina Suwałki dostanie 750 tys. zł na zakup autobusu do przewozu dzieci. Miasto Augustów otrzymało 2 mln złotych na projekt przebudowy kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netta. W gminie Bakałarzewo planowane jest zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły – powstaną tam chodniki, miejsca postojowe oraz plac rekreacji ruchowej wraz z urządzeniami i elementami dla dzieci – radni przyznali na ten cel 300 tys. zł. Gmina Wiżajny planuje budowę budynku podstawówki i otrzymała na ten projekt 500 tys. zł.

Leave a Reply